AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 217 پرسش و پاسخ - مسولیت پذیری در تمرین (خودگامی)

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 10 جولای 2004، ساعت 4:11 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

توجه: این درس همان ادامۀ گفتگوی قبل "رعشه های کوندالینی و خودگامی در تمرینات" است.

 

پرسش: ممنون از راهنمایی. من طبق توصیه های شما اقدام به کاستن از ضرباهنگ تمرینی خود کردم تا برای یک تا دو ماه آینده نتیجۀ آن را ملاحظه کنم.

 

این تجربه واقعا برای من همان اندرز شما را پر رنگ کرد که نباید در تمرینات بیش از حد سرعت گرفت. دیگر آن احساس نیاز شدید و آتشین ام را در سرعت گیری بیش از حد روی تمرینات ندارم. اما اشتیاقم نسبت به تداوم راه یوگا و تمرینات و نیل به تجربۀ الهی کماکان به قوت خود باقی است. اینک این احساس را دارم که میتوان تمرینات بعدی و پیشرفته تر را در انتظار نگاه داشت و به این ادراک دست یافته ام که فرآیندهای (معنوی) بی آنکه بخواهم فشار و تقلای زیادی وارد سازم، خود کاملا و واقعا سریع به پیش میروند.

 

تجربه ای که پشت سر گذاشتم و راهنمایی های شما همگی مرا واقعا به چنین سطحی از ادراک و تجربه نائل ساختند.

 

پاسخ: بله اینک شما دارای چنین تجربه ارزشمندی هستید. این سیاحتی است که مستلزم تنظیمات کافی و دقیق در تمرینات است. امری که فقط خود تمرین گر از عهدۀ آن بر می آید. من واقعا از سطحِ مسولیت پذیریِ خوبی که تقریبا بیشتر افراد حاضر در این سایت نسبت به بکارگیری این تمرینات پیشرفته و قدرتمند یوگا از خود نشان داده اند، بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و خوشحالم. پیش بینی همیشگی (اساتید یوگا) این بوده است که باز گذاردن معارف معنوی و تکنیک های آن (به روی همه) منجر به نتایجی فاجعه بار میشود. اما این امر حداقل در آموزه های این سایت و دورۀ کنونی واقعیت ندارد. خودگامی تمرین و مفهومی است که فهم آن آسان است. "یادگیریِ راندنِ ماشینِ سرعتی"مثال واضحی است که همۀ ما میتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم. 

 

بنظر میرسد گرایش به جانفشانی و انجام بیش از حد تمرین، بیشتر ناشی از فقدان دسترسی به تمرینات موثر است تا دسترسی آزادانه بدان ها. جانفشانی برای مواردی صورت میپذیرد که در آن محرومیتی وجود داشته است و فرد سعی میکند از طریق تمرینات اندکی که در دسترس دارد، بیشتر کمبود خود را جبران کند. ما نسبت به هرآنچه که آزادانه در دسترس است، باید مهارت بکارگیری مسولانه را در خود توسعه داده و البته میتوانیم. امری که ساده است.

 

بنابراین تبریک من به شما (یا هرکس دیگری) است که با توسعۀ مهارت های خودگامی بعنوان محور رویکرد خود در تمرینات پیشرفتۀ یوگا، چالش های این عرصه را پذیرفته و به جان میخرند.

 

صحبت های شما بدین معنی است که در مسیر تلاش های معنوی خود به خوبی خودکفا و مجرب شده اید. این خودکفایی (عدم حمایت خارجی در راهبرد سادانا) از اجزای بسیار مهم فرآیند روشن بینی بوده و بدین معناست که شما خود قادر به پیشبرد خود هستید. پس از اینکه به چنین موردی واقف گشتید دیگر هیچ مانعی شما را متوقف نخواهد کرد. آفرین!

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp