AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 214  پرسش و پاسخ - یافتنِ "قُلّابِ" (گوروی) معنوی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 4 جولای 2004، ساعت 0ک31 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: سوالی دارم... مدت هاست احساس میکنم بی راهبر و راهنما هستم. احساسی که نیاز به داشتن گورو یا آموزگار برای مراقبه ام را شدت میبخشد. اما هنوز نتوانسته ام شخصی را بیابم که در من شراره ای به پا کند... هرچند مربی بسیاری در این عرصه وجود دارد... اما هیچکدام چنگی به دل نزده و قدرت ماندگاری ندارند. افراد بسیاری خارج از این سایت هستند که حاضرند گورو یا استاد من باشند و شفاها نیز اعلام کرده اند. من نیز گفته ام که واقعا نمیتوانم گوروی واقعی خودم را تشخیص داده تا سر در گرو فرامینش نهم. اما به نوعی شاید این احساس غلطی باشد. تمرینات نامنظم و باری به هرجهتی دارم، چراکه واقعا هنوز به گورو یا سیستم خاصی اطمینان ندارم که بهترین گزینه را عرضه کند. هرچند که بیش از 20 سال است یوگا میکنم...

 

پاسخ: از دیدگاه من تکیه زدن بر یک "قلاب" و دلگرمی بیرونی اعتباری ندارد. حتی والاترین گوروهای بیرونی نیز دارای خطاهایی خواهند بود و البته این امری طبیعی است. هیچکس کامل نیست. اما ما از آنها انتظار داریم که کامل و بی خطا باشند و همین امر، شکست این رابطه را ضمانت میکند. اگر بخواهیم بلحاظ معنوی توضیح دهیم، درواقع قصور واقعی را همواره تمرین گری میکند که برای الهام و شوق پذیری اولیه، نظاره گرِ بیرون خویش است. درحالیکه خاستگاه حقیقی چنین الهامی فقط در فضای باطنی و درون ما اکتشاف خواهد شد.

 

بنابراین رویکرد و پیشنهاد این دروس برای هرکس، یافتن انگیزه و الهام درونیِ خویش از طریق تمرینات استوار روزانه است و نتیجۀ تجربیات حاصل از تمرینات نیز نباید ما را فریب دهد. سکوت درونی، سکوت درونی است. رسانایی اکستاتیک نیز فقط همان رسانایی اکستاتیک است. پالایش و گشودگی سیستم عصبی ما نیز حداقل از منظر درونی ما یک پدیدۀ عینی (واقعی) است. اثرات و پیامدهای تمرین و تجربه نیز متعلق به تمرین گر خواهند بود. در این هیچ شک و خطایی نیست. تجربۀ معنوی شخصی، بهترین "قلاب" و دلگرمی است. تمرینات معنوی اگر بشکل منظم و روزانه پیگیری و به انجام رسند، میتوانند این حس دلگرمی را در یوگی و یوگینی با درصد بالا و قابل اتکایی پرورش دهند. 

 

تمرینات این دروس بتنهایی، روش منحصر بفرد و خارق العاده ای نیستند. اما ترکیب آنها، قدرت نسبتا بی همتا و ایمنی را خلق میکند. قبلا معدود افراد با شهامت، از خطوط سنتی و سفت و سخت گذر کرده و با تلفیق این روش های باطنی، آنها را به سیستمی کارآمد مبدل ساخته اند. امری که در این سایت و دروس نیز به انجام رسیده و نتایج آن بسیار خوب بوده است. در اینجا تمرینات، آزادانه و آشکارا برای جستجوگرانِ خردمند ارائه شده است تا به کشف خویش نائل گردند. این عرصه درواقع ماحصل پژوهش های تطبیقی میان علم روز و سنت کهن بوده و هرکس بدینواسطه قادر است تا بکارگیری خودگامی در روش ها، پیشرفت خویش را تضمین کند. اینگونه رویکرد در تمرینات معنوی، مدت هاست که نیاز بشر بوده است. هرچند شاید برای هرکسی نیز مصداق نداشته باشد. اگر فردی برای آموزش خود، نیاز بسیار به راهنمایی و مراقبت دقیق داشته و علاقمند به مراسم و مناسک آیینی و غیره باشد، آنگاه شاید وجود فیزیکیِ یک گورو ضروری نماید. که مسلما بنده نخواهم بود. من خوشحالم که از طریق پرسش و پاسخ های طرح شده، به تمرینات شما کمک میکنم اما حضور من در اینجا به نیت گوروی فیزیکی شدن برای هیچکس نیست. من صرفا برخی از ابزارهای خوب و کارآمد را در اختیار شما قرار میدهم. هرکسی باید خود سیاحت خویش را برعهده گرفته و بهترین ابزارهای ممکن در این راستا را یافته و بکار گیرد. حتی با داشتن یک گوروی فیزیکی و بیرونی نیز میتواند این امر میسر شود. که البته معدود مریدان وابسته به احساسات، از این گفتۀ من خوشحال خواهند شد!

 

من یوگا را از دیدگاه دانش فیزیولوژی عصبی (Neurobiological) مورد پژوهش قرار میدهم نه از منظر اوراد و طلسم و لاطائلات. فقط بررسی علت و معلول و اثرات تطبیقی تمارین. این همان کیفیتی است که ما میخواهیم در یوگای خویش داشته باشیم. یعنی بکارگیریِ روش های خوبی که واقعا کار کرده و ما بتوانیم با اطمینان بالا، آنها را برای سالیان سال استفاده کنیم. آنگاه و بمرور زمان ادراک خواهیم کرد، سُرور اکستاتیک و عشق الهی، بیش از پیش در درون ما رخ نموده و فوران میکنند. و بواسطۀ گشودگی ما، دنیا بسمت بهتر و بهتر شدن تغییر خواهد کرد. چه چیزی دیگر اهمیت دارد؟

 

یک یوگای خوب مانند ساعت کار میکند و میتوان نتایج گسترش یابندۀ آن را بشکلی ثابت و در طول زمان ملاحظه کرد.

 

بنابراین دروس را تمرین کرده و روی خود ملاحظه کنید. از ابتدا آغاز کنید. 20 سال زمان زیادی در این راه است. با این حال هرکس باید از نو و ابتدا آغاز کند. چراکه مراقبۀ عمیقِ صحیح، کلید دستیابی به هر موفقیتی در یوگاست. حداقل در یوگایی که اینجا مطرح شده بدینگونه است. سکوت درونی بنیان همۀ پیشرفت های معنوی است و به همین دلیل است که مراقبۀ عمیق اهمیت بالایی می یابد. پس از آن، ما تمرین بسیار موثرِ پرانایاما (تنفس ستون مهره ای) را به تمرین خود می افزائیم. این دو، پایۀ تمرینات را تشکیل داده و هرچیز دیگری بر روی آنها بنا میشود. بنابراین نقطۀ آغاز بسیار مهم است. این دروس میتوانند بعنوان آموزشی مستقل بکار گرفته شده و یا در شکل "ایده ای با ارزش برای تعمق" مکملی بر سایر سبک ها و مسیرهای سلوک محسوب گردند.

 

اینجا هیچ نیازی هم به وفاداری تمرین گر نیست. این سیاحتی است که به خودتان مربوط است. فقط شما جای خودتان هستید. زمانی فرا خواهد رسید که شما با گوروی حقیقی و درونی خویش هماهنگ خواهید گشت. گورویی که همان سُرورِ آگاهی خالص و درونی شماست. آنگاه است که شما از "قلاب" حقیقی برخوردار خواهید بود. باکتی شما به اوج پر کشیده و حکمت و معرفت از هر سو بر شما جاری خواهد شد. آنگاه است که ادراک خواهید کرد این بازی برای چه منظوری بوده است. درواقع برای هیچ هدفی به جز نیل به پالایش درونی، گشودگی و اتحاد الهیِ شما. این همان رویکردی است که در سرتاسر این دروس جریان دارد. در اینجا هیچ نوع میثاق رستگاری بواسطۀ ارتباط با فردی بیرونی و خارج از وجود شما وجود ندارد. آنچه وجود دارد فقط اطلاعات کاربردی (عملی) در رابطه با تمرینات است و اینکه چگونه آنها را در خویش بکار بگیریم تا بهترین نتایج را خلق کنند.

 

امید دارم که همۀ شما در مسیر انتخابی خویش موفق باشید. لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای جزئیات آموزشی مراقبۀ عمیق به "کتاب مراقبه" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp