AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

  بعدی | قبلی

 

 درس 16  مراقبه ، پرسش و پاسخ – سُرور

 

 

نویسنده : یوگانی

 

 تاریخ : یکشنبه 23 نوامبر 2003 ساعت 2:42 بعداز ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من با شروع مراقبه سرشار از سُرور شده بودم. بدینگونه که نشستم، برای مدتی به آی ام فکر کردم و در سکوت سوزناک درونی گم شدم. دیروز قبل از اینکه متوجه شوم، مدت ده دقیقه احساس ناپدیدی داشتم. با فکر کردن به  آی ام دوباره به سمت سُرور کشیده میشدم. بخاطر تجربۀ اینگونه احساسات سپاسگزارم. من یک مذهبیِ کاتولیک هستم و برایم مشکل بود که با سنت های شرقی ارتباط برقرار کنم. اگرچه حس می کردم که باید موارد بسیار ارزشمندی آنجا باشد. بنظر میرسد این روشی فوق العاده است. یک پل است. من احساس می کنم که به مسیح نزدیکتر شده ام. آیا این واقعی است؟

 

پاسخ: هرچقدر که تجارب ما رشد می یابند در طرحی والاتر تثبیت شده و سپس به کمک تمرین این رشد را ادامه میدهیم. هرگز از گسترش باز نمی ایستیم. آنگاه ما پاسخ این پرسش را خواهیم داشت. آیا این تجربه واقعی است ؟ پاسخ در خود شماست. این حقیقتِ زندگی معنوی است. همچنان که تمرین کرده و از درون گشوده می شویم، تجربه امری خود اعتبار می شود. هیچ کجای دیگر شما آنها را نخواهید یافت. اثبات آنها در خود شماست. وقتی که این مطلب را درک کنیم، زندگی تبدیل به سفری مسرت بخش و بی پایان برای کشف خود می شود. تحت این شرایط زندگی انسان بتدریج شکل دستگاه تولید زیبایی و سرور (Kaleidoscope) را به خود میگیرد.

 

مسیح می گوید: "اول پادشاهی بهشت را در درون خود بطلبید، زان پس همه چیز به شما تعلق خواهد گرفت".
 
سرور، حق طبیعی ما از بدو تولد است. طبیعتِ حقیقی ماست. اینک زمان آن فرا رسیده تا قدم پیش گذاشته و با بیدار نمودن توانایی های طبیعی که با آنها متولد شده ایم حق خویش را مطالبه کنیم.

 

این برای بیشتر ما یک سفر طولانی است. مدتها طول کشیده تا ما بدینگونه و بشکلی کامل از طبیعت حقیقی خود دور گشته و به روی آن بسته شویم. پس منطقی است که مدت زیادی طول بکشد تا دوباره خود را به روی آن باز کنیم. حتی به کمک بهترین ابزارها. بتدریج که به تمرین روزانه ادامه می دهیم، گاهی تصویری واضح از سرور را که از درون ما به بالا می جوشد تجربه خواهیم کرد. مواقع دیگر احساس بسته بودن می کنیم یا اینکه حس می کنیم بموازات تداوم مراقبه های روزانه از درون گشوده شده ایم. این فرآیند بالاخره به شیوه های مختلف باز و گشوده خواهد گردید. زمانی فرا می رسد که سرور، غالب گشته و ما دنیا را به گونه ای که قبلا ندیده بودیم خواهیم دید. در خواهیم یافت که سرور به طور دائم از همه جا می جوشد. یک مجرای کثیف نمی تواند برای همیشه کثیف بماند اگر ما هر روز آن را با آبِ پاکِ آگاهی شستشو دهیم.

 

بنابراین، اگرچه سروری که احساس می کنید، یک گنج است و قطعا واقعی است، اما به یاد داشته باشید که هر چقدر مراقبه به پیش می رود، چرخه هایی از تجربه را خواهید داشت. گاهی همانگونه که نوشته بودید احساس سرور می کنید. مواقع دیگر ممکن است در حالی که روند پالایش عمیق درونی ادامه می یابد، خیلی احساس سرخوشی نکنید. ممکن است حتی در دوره هایی احساس کنید که در سطحی ثابت و یکنواخت از تجربه گیر کرده اید. بدون توجه به آنچه پیش می آید فقط به مراقبه ادامه دهید. در دراز مدت، آنچه که مهم است تمرین روزانۀ شماست. هر تجربه ای که داشته باشید، اگر تمرین شما درست و پابرجا انجام گیرد، در پایان همۀ نتایج را خواهیم داشت.

 

شما در طول سفر خویش احساسات گوناگونی را تجربه خواهید کرد: شگفتی، هیبت، سپاسگزاری، بی صبری، دلزدگی (خستگی)، خشم، ناامیدی، درد و غیره. احساسات هر چه که باشند از آنها استفاده کنید تا سرسپردگی شما به تمرین دو چندان گردد. اگر احساسات خود از هر نوع را به اشتیاقی پایان ناپذیر برای تمرین روزانه تبدیل کنید (نوعی کیمیاگری)، هرگز شکست نخواهید خورد. از آن پس شما فدایی (پاکباز و صادق) هستید. کسانی که به شکلی ثابت و مصمم خود را وقف تمارین می کنند، همیشه موفق اند...دیر یا زود. اشتیاق شما همیشه اساسی ترین عامل خواهد بود. آن را خوب پرورش دهید.
 
 
استاد در درون شماست.
 
توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه نمایید.

 

 بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp