AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 190 پرسش و پاسخ - شامباوی در حین مراقبه ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 17 می 2004 ساعت 0:36 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من میدانم که شما با ترویج روش شامباوی در حین مراقبه مخالف بوده و در دستور کار این دروس نیز قرار ندارد. هرچند که من تا حدی این تکنیک را در تنفس ستون مهره ای توسعه داده ام  اما مدتی است که بی اختیار در مراقبه نیز به انجام میرسد. آیا این روند، بی اشکال است؟

 

پاسخ: بله، اشکالی نداشته و بستگی به این دارد که شامباوی به چه طریق ظاهر میشود. مراقبه نسبت به تنفس ستون مهره ای فرآیندی بسیار حساس تر است به همین دلیل نیز ما جهت انجام کارِ توسعۀ مودراها و بانداها از نشست های تنفس ستون مهر ه ای خویش بهره میگیریم. با ایجاد عادتی از شامباوی در طول تنفس ستون مهره ای حتی دربارۀ آن هیچ فکری نیز نخواهیم کرد. با ایجاد چنین عادتی، بمحض نشستن و بستن چشم ها، آنها بسمت نقطۀ بین ابروها سوق می یابند. آنگاه تنفس ستون مهره ایِ خود را با توجهی که در طول عصب نخاعی بالا و پایین میرود، آغاز میکنیم. در این حالت چشم ها بطور خودکار پیگیر توجه به همان سمت (وسط پیشانی) شده و اخمِ ملایم ابروها بدان افزوده میشود. وقتی رسانایی اکستاتیک پدیدار شود، یکی از نتایج مستقیم شامباوی، لذت شگفتی خواهد بود که در سرتاسر سیستم عصبی به جریان می افتد. لذتی که مبدل به عادتی از اکستاسی شده و بطور بسیار طبیعی به انجام خواهیم رساند. 

 

در مراقبه، فرآیند توجه به مانترا و پیگیریِ آن، فرآیندی آسان اما ظریف و حساس است و به همین دلیل ما در مراقبه، برای توجه خویش خسّت به خرج داده و آن را صرف هر چیزی نمیکنیم. یعنی در حین مراقبه، عمدا و داوطلبانه توجه را برای انجام و توسعۀ سایر تمرینات بکار نمیگیریم. در طول مراقبه ما فقط مراقبه میکنیم. با این حال اگر در حین تنفس ستون مهره ای به توسعۀ عادات خوبِ یوگایی پرداخته باشیم، این موارد در طول مراقبه نیز بی آنکه توجه را به خود جلب کنند، رخ داده و میتوانیم اجازه دهیم که آنها بدین شکل (طبیعی) آنجا حضور داشته باشند. 

 

سیداسانا مثال خوبی در این رابطه است. پس از آنکه ما در عادت سیداسانا استقرار یافتیم، چنین نشستی نیازمند هیچگونه تلاش و توجه نبوده و در عین حال در حال انجام هر تمرینی که باشیم (از جمله مراقبه) به شکلی طبیعی از این نشست نیرو خواهیم گرفت.

 

شامباوی نیز به همین ترتیب، پس از آنکه به عادت تبدیل شد، با لذتِ رسانایی اکستاتیکِ بین چشم سوم و ریشه ارتباط پیدا میکند. آنگاه است که شامباوی نیز به بخشی طبیعی از همۀ تمرینات ما از جمله مراقبه مبدل میشود. بیائید تا در این مورد خود را فریب ندهیم. اگر در حین مراقبه، توجه خود را پیگیر توسعۀ "عادت شامباوی" یافتیم، باید به آسانی به مانترا بازگردیم. این یک روند همیشگی است. هر زمان در حین مراقبه متوجه شدیم که آگاهی ما از مانترا به هر چیز دیگری سوق یافته، به آسانی به مانترا بازگشت میکنیم. چنین امری، عادات خود به خودیِ توسعه یافته در تنفس ستون مهره ای را که بطور طبیعی در مراقبه برمیخیزند، متوقف نمیکند. بدین ترتیب و بمرور زمان در می یابیم که عاداتی چون سیداسانا، مولاباندا، شامباوی، کچاری و سایر مودراها و بانداهایی که بشکل طبیعی در طول مراقبه رخ میدهند، مُخل تمرکز حواس و آگاهی به مانترا نخواهند بود. آنها بدین ترتیب و در شکلی طبیعی حادث میشوند. همیشه پیگیر روند مراقبه باشید و به آسانی توجه خویش را در برابر هر آنچه که آن را از مانترا جدا میکند، پس بکشید. با چنین روندی، بقیۀ موارد بشکل طبیعی رخ خواهند داد.

 

بدین ترتیب است که سکوت درونی و انرژی های اکستاتیکِ خیزش یافته در ما میروند تا در رقص عاشقانۀ الهی با هم عجین شوند. ترغیب مداوم سیستم عصبی از طریق یوگا و با چنین روش هایی منجر به دگرگونی تجربۀ ما از حیات و در جهت نیل به سرور اکستاتیکِ (خلسه آمیز) و بی پایان میشود.

 

لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ تنفس ستون مهره ای به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه کنید.

 

         برای توضیحات بیشتر دربارۀ شامباوی مودرا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp