AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 181 پرسش و پاسخ - انتظارات و خط سیر زمانی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 5 می 2004 ساعت 11:33 قبل از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من اخیرا به مجموعه دروس شما پیوستم. در سپتامبر 2003، گره ریشه ایِ کوندالینی در من گشوده شد. من از یک سال قبل از آن به تمرین کریا یوگا مشغول بودم. از آن به بعد هر نوع گردهمایی معنوی یا عبادتِ پرشور، چاکرای قلبم را میگشاید و من جریان انرژی ستون مهره ای را حس میکنم که بسمت بالا صعود کرده و از طریق فرق سر (ملاج) خارج میشود. من معتقدم که همۀ این ها به برکت ساتیا سای بابا رخ میدهد، چراکه از سرسپردگان و مریدان او هستم. هرچند هنوز به شکوفایی کامل در روش بینی نرسیده ام و این تجربه از من دوری میجوید. آیا میتوانید مرا یاری کنید؟  

 

پاسخ: سپاس از شما برای ارسال و به اشتراک گذاری این مطلب.

 

تجارب گشودگی در شما بسیار زیبا هستند. اما شاید معرّفِ پایان سیاحت شما در روشن بینی نبوده و بیشتر به آغاز مرحله ای شگفت انگیز و جدید شباهت دارند. عقیده بر این است که هرگاه انرژی کوندالینی به تاج سر حرکت کند، پایان فرآیند روشن بینی فرا میرسد. امری که بندرت اتفاق می افتد. اما حقیقت این است که اگر چنین رویدادی بشکل نابالغ و قبل از مقدمات لازم شکل گیرد میتواند آغاز گرِ علائمی آزار دهنده، طولانی مدت و مصیبت بار برای فرد باشد. (میتوانید به کتاب کوندالینی انرژی تکاملی در انسان اثر گوپی کریشنا مراجعه کنید. این کتاب به فارسی ترجمه نشده و تنها یک فصل مهم این کتاب توسط عزیزی علاقمند ترجمه شده است که در همین لینک، درج شد - مترجم). اگر شما در نشست های تمرینی خود همواره تنفس ستون مهره ایِ بین ریشه و چشم سوم را بکار بگیرید، احتمالا از عمده ترین مشکلات بی تعادلی کوندالینی که میتواند بدلیل تمرکزِ زود هنگام (نابالغ) بر ناحیۀ تاج (ساهاسرارا) ایجاد گردد، به دور می مانید. در دروس آینده موارد بیشتری در ارتباط با گشودگی چاکرای تاج ارائه خواهد شد.

 

مهم تر از هر چیز در واقع پرورشِ بسیار حیاتی و لازمِ سکوت درونی (سرور آگاهی خالص) از طریق مراقبۀ عمیق است که به تکمیل و تکامل استحالۀ نوروبیولوژیکی که در درون ما به جریان درآمده، میپردازد. اگر شما همۀ این مجموعه دروس را مطالعه کنید، اهمیت این موضوع را از زوایای بسیاری ملاحظه خواهید کرد. روشن بینی اتحادی از قطب های الهی و درونی ما است و کوندالینی/ شاکتی فقط یک نیمه از این معادله و موازنه را تشکیل داده و نیمۀ دیگر آن، سکوت/ شیوا خواهد بود.

 

هرچند که با داشتن برکتِ (و شاکتی پات) چنین شخص بزرگی (سای بابا)، مسلما آسیبی در کار نخواهد بود، اما برای تجلّیِ روشن بینی، انسدادهای موجود در سیستم عصبی شما برون ریزی کرده و نمایان خواهند شد و هیچکس قادر نیست که فرآیند روشن بینی را فراسوی محدودیت های فیزیکی و قابل تحمل خویش، شتاب بخشد. بعبارت دیگر روشن بینی برای اکثریت افراد، سفری طولانی و تدریجی از گشودگیِ درونی است. امری که کار یکی دو سال نبوده و میتواند عمری طول بکشد. مگر آنکه شما یک آواتارِ والا مقام باشید (یک منجیِ بشری که بلحاظ تکاملی نزدیک به روشن بینی متولد میشود). و البته ای کاش همۀ ما در چنین مرحله ای باشیم.

 

بیشتر احتمال میرود که شما باید کار و تمرین بیشتری انجام دهید. خبر خوب این است که ابزارهای عالی، فراوان و جامعی در یوگا وجود داشته و در دسترس هستند و شما علاوه بر آن، برکتِ شخص بزرگی را نیز بهمراه دارید. همۀ این ها بستگی خواهد داشت به اینکه امید و انتظارات خود را با خط سیر زمانیِ واقعی خویش تطابق داده و از همین نقطه با شور و شوق به پیشروی ادامه دهید.  

 

پیشنهاد میشود که شما برای مدت های طولانی در تمرین فعلی خود باقی مانده و استقرار یابیید و بر انجام روال مناسبی از فعالیت های جامعِ معنوی و هر روزه تمرکز کنید. در اینصورت شما از بهترین فرصت برای پیشرفت سریع برخوردار خواهید بود. شاید مایل باشید، مجموعه دروس این سایت را از ابتدا مرور کرده و به بررسی عناصری از تمرین بپردازید که تاکنون بکار نگرفته اید. عناصری که قادرند شما را در شتاب بخشیدن به پیشرفت، یاری دهند.

 

برکت یافتن از قدیسین و فرزانگان تجربه ای عالی است. اما نهایتا این ما هستیم که باید از طریق بکارگیری تمرینات روزانه و پیشرفتۀ یوگا، فرآیند دگرگونی معنوی خویش را دنبال کرده و ادامه دهیم. 

 

امید دارم که شما در راه برگزیدۀ معنوی خود سرشار از مسرت و موفقیت باشید.

 

 

استاد در درون شما است.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp