AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 180 پرسش و پاسخ - پایانی بر یک آغاز خوب در مراقبه

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 5 می 2004 ساعت 10:43 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من فقط خواستم بگویم که چقدر از آغاز شدن این سایت و مجموعه دروس آن خرسندم. شاید اولین کسی باشم که اعتراف میکنم نسبت به یوگا و تمرینات آن بدبین بودم. من با سایت شما از طریق یک ایمیلِ اطلاع رسانی آگاه شدم و تصمیم گرفتم حداقل برخی مطالب آن را بخوانم و بیاموزم. اما بعد از همان نشست اولیۀ مراقبه، اقرار میکنم که هیچگاه تا به این حد احساس وانهادگی (Relax) نداشتم. احساسی عجیب، جدید و در عین حال راحت. زمان از دستم خارج شده و مراقبۀ من حدود 26 دقیقه طول کشید درحالیکه بنظر بیش از 5 دقیقه نمی آمد. در این میان مواردی رخ داد که ذکری از آنها در این درس ها ندیده ام. من احساس "مور مور شدن" و بی حسی داشتم. حتی مناظر و جلوه هایی را نیز رویت کردم. نور "رقصان" و شکل گیرنده ای که مبدل به توپ های نورانی کوچک میشد. به هر حال فقط خواستم به شما بگویم که چطور پس از همان نشست اول مراقبه در خودم احساس "آرامش" یافتم. من زندگی بسیار پرتنشی دارم و موارد بسیاری خواهد بود که محتاج نادیده گرفتن (یا طرد از زندگی) است و من مجموعه دروس شما را تا تحقق این امر ادامه خواهم داد. من اکنون در حال لبخند زدنم. کاری که یاد ندارم مدت هاست انجام داده باشم. تشکر از شما. شما از من یک فرد باورمند ساختید. ;-)

 

پاسخ: شما با مراقبه یک آغاز عالی داشته اید و این خارق العاده است. همچنانکه شما در این دروس پیش میروید، اطلاعات بیشتری دریافت داشته که فهم شما از فرآیند پالایش سیستم عصبی در جهت گشودن واقعیت درونی را توسعه خواهد بخشید. انوار درونی و مور مور شدنی که شما تجربه کرده اید نشانه های مستقیمِ موارد خوبی است که در راستای گشودگی درونی شما رخ داده اند. زمانی که اینگونه تجربیات در حین مراقبه پدیدار میشوند و شما احساس میکنید بسمت آنها کشیده میشوید، فقط به آسانی به روند مراقبه بازگردید. یعنی به راحتی به مانترا بازگشت کنید. در سرتاسر این دروس مباحث بسیاری مرتبط با نحوۀ مدیریت تجارب در حین تمرینات ارائه شده است. تجربیات نشانۀ خوبی از پیشرفت سفر ما در جادۀ روشن بینی محسوب میشوند. اما این تمرینات هستند که ما را به پیش می رانند و به همین دلیل نیز ما به پیگیریِ تمرینی که در حین روال نشست ها و زمان آن انجام میدهیم، میپردازیم. این بدان معنا نیست که حق نداریم هر از گاهی در کنار جاده گشت زده و از مناظر زیبا لذت ببریم.

 

هرچند شما بشکلی استثنایی آغاز خوبی در مراقبه داشته اید اما باید به شما بگویم که شاید این روند همیشه نیز دلپذیر پیش نرود. همۀ افراد ممکن نیست با چنین تجربۀ خوشایندی آغاز به کار کنند و اینکه حتی چنین تجاربی بازتاب و نشانه ای از پیشرفت نخواهند بود. بلکه آرامش و لذتی که با تداوم مراقبه در هر لحظه از زندگی تجربه میکنیم بازتابی از پیشرفت حقیقی است. با پالایش سیستم عصبی در راستای انجام تمرینات یوگا، گاهی تجربه میتواند بسیار شفاف و سرور آمیز باشد و در سایر زمان ها نیز با سست شدن انسدادهای درونی و خروج آنها، تجربه در ما به تیرگی و نا آشکاری گرایش یابد. هر تجربه ای که داشته باشیم (خوب یا بد)، با تداوم و پیگیری روند مراقبه، پیشرفت خوب حاصل میشود. فهم این مکانیسم بسیار مهم است. چرا که ما را نسبت به اثرات تمرین و نوع تجربیات حاصله (چه دلپذیر یا مبهم) آگاه میسازد. تجربه در هر شکل آن (چه دلپذیر و چه ناخوشایند) فریبندگی و انحراف توجه را بدنبال خواهد داشت و ثمرۀ هر دو قسم تجربه، همچنانکه دوره های پالایش تدریجی خویش را سپری میکنیم، شفافیت بیشتر ما در فعالیت زندگی روزانه و یافتن سکوت سرورانگیز بیشتری است که از درون ما برمیخیزد. مهمترین اصل، آن است که ما تمرین روزانۀ خود را برای مدت های مدید ادامه دهیم. با اتخاذ چنین منشی، روشن بینی از ما رویگردان نخواهد شد.

 

به همین دلیل در این دروس، پس از ارائۀ مقدمه ای مختصر دربارۀ یوگا، به مقولۀ "اشتیاق" بعنوان اولین مبحث پرداخته شد. مکررا بایست در ارتباط با پرورش و هدایت اشتیاق آگاه بود تا خیزش "باکتی" را بعنوان شکوفایی کاملِ این عرصه لمس کنیم. باکتی بمعنای "عشق به حقیقت یا پروردگار" است.

 

این توضیحات از این رو عنوان شد که پس از آنکه آموختیم به اشتیاق (باکتی) و سرسپردگی معنوی مستمر خویش برای پرورش اتحاد الهی در درون، اتکاء کنیم آنگاه قادر خواهیم بود تمرینات روزانۀ خود را بی اهمیت به آنچه که پیش می آید، در دراز مدت ادامه داده و تاب آوریم. بدین نحو، دیگر انگیزه و اشتیاق ما وابسته به جزر و مدهای تجربیات روزانه نخواهد بود. اگر چه حتی در مسیر سفر در راه یوگا دچار رشد مداوم، بی پایان و گاه ویرانگری از سرورِ اکستاتیک گردیم.

 

و البته، این تجربۀ روشن بینی خواهد بود که از پس همۀ این تجارب سر بر می آورد. مسئله همین است که بهترین راهِ رشد و پرورش، تمرکز یافتن بر روی تجربیات نیست، بلکه این تمرینات موثر هستند که در دراز مدت این رشد و پرورش را ایجاد میکنند.

 

با پیشروی و حرکت در یوگا، نکات جدید بسیاری پدیدار میشوند که شما آنها را درخواهید یافت. از شگفت ترین و مفید ترینِ این نکات "اتصال و یکپارچگی" طبیعیِ جنبه های مختلف یوگا در سیستم عصبی ما است. با چنین اتصالی است که اشتیاق معنوی به مراقبه منجر شده و مراقبه نیز به اشتیاق معنوی بیشتر، روش های تنفس یوگایی و دیگر حوزه های تمرین می انجامد. آنگاه همۀ این تمرینات جدید نیز اتصالات جدیدی با دیگر عرصه های (پیشرفته تر) یوگا برقرار میکنند. درست مثل اینکه ما در یک خانۀ شیشه ای با پنجره های کثیف زندگی کنیم، هرچقدر یک پنجره را تمییز تر کنیم قادر خواهیم بود بهتر همۀ پنجره های دیگرِ نیازمند تنظیف را ملاحظه کرده و حتی ابزارهای پاکسازیِ بیشتری را برای استفاده، شناسایی کنیم. روش های یوگا برای پاکسازی تمامی پنجره های خانه (سیستم عصبی) طراحی شده اند. هرچقدر که ما پاکسازی بیشتری انجام دهیم، راه های بیشتری را برای انجام بهتر و سریع تر این پاکسازی درمی یابیم.

 

پس از آنکه سیستم عصبی از درون شروع به پالایش کرد، خوب میداند که برای شتاب بخشیدن به فرآیند شفاف سازی، به چه نیاز دارد و همۀ آنچه که ما باید انجام دهیم این است که با آن همکاری کرده و به پیش رویم. این مجموعه دروس برای ایجاد و خیزشِ چنین اتصالی از حوزه های یوگا طراحی شده است که توسط ما تجربه میشوند. همچنانکه شما به مراقبه ادامه میدهید متوجه خواهید شد که این پدیده (اتصال) در عرصه های بسیاری از زندگی شما نیز رخ خواهد داد. این امر بمثابه بیداری در دنیای فروزان و جدیدی است که همیشه درست همین جا و پیش روی ما حاضر بوده است. لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp