AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 177 پرسش و پاسخ - سیداسانای پیشرفته

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 2 می 2004 ساعت 2:54 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: زمانی که در وضعیت سیداسانا، من پاشنۀ پا را زیر ناحیۀ عجان قرار میدهم چه اتفاقی می افتد؟ آیا چنین وضعیتی آسیب زا نیست؟ وقتی من این کار انجام میدهم حس بدی ندارم اما متوجه شده ام که میل جنسی در من کاهش یافته و شاید بیشتر کنترل شده است. آیا کنترل میل جنسی، بخشی از کارکردهای تنفس ستون مهره ای و سیداسانا محسوب میشود؟ من فقط میخواهم اطمینان یابم که با این وضعیت، گردش خون در نواحی تناسلی متوقف نشده و کار زیانباری انجام نمیدهم. تا بدینجا شکایتی ندارم و از انجام تنفس ستون مهره ای، یونی مودرا و دیگر تمرینات، احساسی عالی میگیرم. این نشست واقعا به تمریناتم یاری میرساند!!! احساس میکنم شخص جدیدی هستم.

 

پاسخ: تنفس ستون مهره ای، سیداسانا و سایر تمریناتی که نیروی حیاتیِ ما (انرژی جنسی) را پرورش داده و آن را در سلسلۀ اعصاب ارتقاء میدهند، توانایی جنسی ما را کاهش نمیدهند. درعوض آنها استفادۀ انرژی جنسی در ما را به ورای کارکردهای تناسلی گسترش میدهند. تمریناتی که انرژی جنسی را در جهت بیداری معنوی، در سرتاسر بدن و نوروبیولوژی ما به جریان انداخته و بالا میبرند.

 

بله، نقش گسترش یافتۀ انرژی جنسی در سیستم عصبی، "کنترل" بیشتری را در عرصه های جنسی به ما عطا میکند. حقیقت این است که از این طریق وابستگی کمتری را نسبت به این مقوله تجربه کرده و دلمشغولی و نیاز کمتری به سکس خواهیم داشت. در نهایت ما یک انتخاب بیشتر نداریم که از طریق آن میتوان با انرژی جنسی خود و معشوق خویش در راه های بسیار سالم تری ارتباط برقرار کرده و بموازات آن، پیوسته سرورِ اکستاتیک و روشن بینی را در زندگی روزمرۀ خود فرا بخوانیم.

 

سیداسانا نقشی کلیدی در این استحاله (دگرگونی) بازی میکند. همانطور که در دروس عنوان شد، سیداسانا تمرینی است سالم و ایمن که منافع دراز مدت و عظیمی در پی دارد. من بیش از بیست سال است که این وضعیت را هر روزه و با موفقیتی خوب، بکار گرفته ام.

 

اتفاقا درس جدید دروس تانترا تحت عنوان سیداسانای پیشرفته، همین امروز در سایت ارائه شد که به پوشش ارتقائات قابل توجهی میپردازد که میتواند توسط تمرین گرانِ بالغ بر روی سیداسانایِ پایه انجام گیرد. این درس جدید، همچنین به سوالات اساسی راجع به چرایی و چیستیِ سیداسانا پاسخ میدهد. (T28 - سیداسانای پیشرفته برای مردان و زنان).

 

این درس، سوالات شما مرتبط با سیداسانا و جنبه های دیگر آن را پاسخ میدهد. اشکالی ندارد که آن را بدون پیشنیاز و مرور دروس اولیۀ تانترا، مطالعه کنید. اما اگر بخواهید که بیشتر در مورد تانترا بدانید، پیشنهاد میشود مطالب تانترا را از آغاز بایگانی دروس آن مطالعه کنید.

 

بنظر میرسد شما خیلی خوب به مطالب پرداخته و تمرین کرده اید. امید دارم که همۀ شما در تداوم راه معنوی و برگزیدۀ خویش موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مطالب بیشتر راجع به سیداسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp