AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 159 پرسش و پاسخ - افکار بسیار زیاد در مراقبه؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 8 آوریل 2004 ساعت 3:17 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: سپاس بسیار از شما برای خدمت بزرگی که در حال انجام هستید. کار خوبی انجام گرفته و لطفا بدان ادامه دهید. یک سوال دارم. زمانی که من مراقبه میکنم، ذهنم بی مقصد به راه خود ادامه داده و به فعالیت های گوناگونی که اخیرا انجام میدهم و یا در آینده شاید انجام شوند می اندیشد. به همین خاطر من بجای بیست دقیقه زمان بیشتری را به مراقبه اختصاص میدهم. زمانی که گاهی تا 40 دقیقه نیز به طول می انجامد. وقتی من بدین ترتیب زمان بیشتری مراقبه میکنم، سردرد میگیرم و علاوه بر آن با ایجاد کوچکترین مسئله ای عصبانی شده و به دیگران تند میشوم. به همین دلیل قادر به انجام مراقبه های طولانی نیستم. آیا شما لطفاً میتوانید در ارتباط با انجام قاعده مندِ مراقبه مرا یاری کنید؟ من چگونه میتوانم در مراقبه تمرکز داشته باشم؟ همچنین به چه نحو میتوانم از سردرد رهایی یابم؟

 

پاسخ: ممنون از شما برای ارسال این تجربه و اشتراک آن.

 

افکار بخشی عادی از مراقبه هستند. آنها همچنانکه انسدادها در سلسلۀ اعصاب آزاد میشوند ایجاد شده و به سطح می آیند. اگر شما در یک نشست بیش از بیست دقیقه مراقبه میکنید، انسدادهای بسیار بیشتری را آزاد ساخته و همین موجبات سردرد و زودرنجی (تحریک پذیری) را فراهم می آورد. بنابراین به همان بیست دقیقه زمان بازگشته و روندِ مراقبه را دنبال کنید. یعنی زمانی که ادراک کردید از مانترا غافل مانده و آن را از دست داده اید، به آسانی بدان بازگشت نمائید. اگر پس از شروع مراقبه و در کل زمان نشست، شما هیچ تجربه ای به جز افکار گوناگون نداشتید، هیچ اشکالی ندارد. این همان روندی است که به موازات پالایش عمیق و درونیِ سیستم عصبی شما به درستی در حال رخ دادن است. روندی که همیشه بدین نحو نخواهد بود. تجارب در طول دوره های زمانی تغییر میکنند. در حال حاضر تجربۀ شما بواسطۀ تمرین مراقبه شامل صرفاً افکار است. این یعنی آزاد شدنِ مقادیر عظیمی از انسدادهای عمیق. موارد خوبی در حال رخ نمودن هستند اما (فعلا) اینگونه مراقبه های طولانی برای شما کمی بیش از حد است.

 

اگر شما مطابق با دروس در حال انجام مراقبه هستید، توصیه میکنم همۀ این مجموعه دروس و پرسش و پاسخ ها در ارتباط با مراقبه را مطالعه کنید. افکار، بخشی عادی از فرآیند مراقبه هستند. هرچند که ممکن است وجود افکار در مراقبه امری بسیار سطح پایین و مادی بنظر برسد اما من میتوانم به شما اطمینان دهم که علیرغم همۀ آنها باز هم شما مراقبۀ عمیقی داشته اید، چراکه در غیر اینصورت نباید دچار تحریک پذیری و سردردهای ناشی از انجام بیش از حد مراقبه گردید.

 

همچنین توصیه میکنم همانطور که در دروس آموزش داده شد، اطمینان یابید که قبل از برخاستن از نشست مراقبه، در حد کافی به استراحت پرداخته اید. چنین استراحتی ملایمت و آرامش در فعالیت ها را تسهیل میکند.

 

همیشه از روندی آسان پیروی کنید. مطمئناً بسیار عالی خواهید بود. اگر باز هم به مشکلاتی برخوردید با من در میان بگذارید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای مباحث بیشتر در ارتباط با تمرین مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp