AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 155 پرسش و پاسخ - سامیاما: سبکی، جست و خیز و ... پرواز؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 5 آوریل 2004 ساعت 11:32 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: حدود یک هفته است که سوتراها را انجام میدهم و از وقتی آنها را شروع کردم احساس خوبی دارم. امشب در حین سوترای سبکی، دچار نوعی خیزش انرژی شدم که حس خوبی نیز داشته و بلحاظ درونی احساس بسیار سبکی برای من ایجاد کرده بود. سپس شروع جنبش و تکان های (خارج از کنترل) در من آغاز شد. بازوهایم بالا و پایین میرفتند و من در حال تکان خوردن قصد داشتم که فریادی بلند سر دهم، اما چنین نشد. من نمیدانم این همه تکان و جنبش از کجا آمد. دیگر اینکه من میدانستم که در نزدیکی پایین تختخواب و در حالت چهارزانو نشسته بودم اما نمیدانم چگونه پس از این تکان ها به سمت انتهای دیگر تختخواب منتقل شدم. مجددا بسمت دیگر تختخواب برگشتم و سامیاما را شروع کردم اما دوباره این اتفاق رخ داد. این بار پس از آنکه تکان ها با شروع سوتراها آغاز شد زیر چشمی بدن خود را میدیدم که از یک سر تختخواب به انتهای دیگر آن جست و خیز میکرد. من این کار را چندین بار انجام داده و سپس دراز کشیدم. احساس میکردم که هر عصب در بدن من تنقیه شده است. (Enema تنقیه به وارد کردن آب یا هر مایع دیگری به داخل روده بزرگ جهت پاک کردن روده از ناخالصی ها و مواد دیرماند گفته می‌شود. روشی که در طب های سنتی کاربردی گسترده داشته و برای شخص طراوت و تازگی به ارمغان می آورد - مترجم). آیا این تجربۀ پرواز جسم است و یا فقط نوعی جست و خیز فیزیکی است؟ هرچه هست این تجربه احساس خوبی در حین تمرین و پس از آن ایجاد میکند به همین خاطر نیز این تمرینی است که باید بی اشکال باشد. من قصد دارم که در این روش پیشرفت کنم. آیا شما موافقید؟ اما من از جابجایی بیش از حدی که این تمرین در موقعیت نشست من ایجاد میکند ترس دارم؟ آیا بدین ترتیب باید نشست خود را (بجای تختخواب) روی کف اتاق انجام دهم؟

 

پاسخ: همۀ اینها از سکوت درونی شما حادث شده و این آغاز شگفت انگیزی با سوترای سبکی است. اگر شما پس از تمرین حس خوبی دارید به همین ترتیب ادامه دهید. اطمینان یابید که قبل از برخاستن از نشست تمارین به اندازۀ کافی استراحت کرده اید.

 

اگر راحت تر هستید میتوانید انجام سوترای سبکی را بر روی یک بالش یا تشک نرم و روی زمین انجام دهید. شما میتوانید اگر میخواهید بقیۀ تمارین خود را روی تخت انجام داده و در پایان جهت انجام سوترای سبکی به کف اتاق نقل مکان کنید. اگر شما در حین تمرین از موقعیت خویش بر روی تخت دروناً آگاه باشید درخواهید یافت که هیچگونه خطری در ارتباط با سقوط شما را تهدید نمیکند. در حین تکانه های آغازین بیشتر احتمال آسیب تخت وجود دارد تا شما بنابراین عاقلانه این است که بر روی زمین به تمرین بپردازید. اطمینان یابید که تشک و زیر انداز شما از ضخامت مناسبی برخوردار است.

 

آیا این نوعی تجربۀ پرواز جسم است؟ خوب، این نوعی پرواز جسم محسوب میشود، اینطور نیست؟ در این مرحله پالایش بسیاری در سیستم عصبی انجام گرفته و بدن نسبت به فوران انرژی ای که انجام میگیرد از طریق جست و خیز و تکان ها واکنش نشان میدهد. زمانی فرا میرسد که این انرژی فروکش کرده، بسیار لطیف تر میشود و جنبش های بدنی بسیار ظریف خواهند گردید. در آنصورت انرژی بیشتر در درون بحرکت درآمده و کمتر نشان و جلوۀ خارجی خواهد داشت.

 

جنبش و حس های پرشورِ درونی (شامل اکستاسی) به سبب حرکت انرژی و اصطکاک آن در درون سیستم عصبی ایجاد میشوند. انرژی و اصطکاکی که منجر به ترکیدنِ انسدادها در مقادیر عظیم گشته و بدین ترتیب آوار و نخاله های کارمیک، درجا پاکسازی میشوند. از همین روست که احساس میکنید عصب های شما تطهیر و پاکسازی شده اند. این قدرت عظیمِ سامیاما است. قدرتی که ما را قادر میسازد تا بشکلی اصولی و با میزان ناراحتیِ نسبتا کم، سیستم عصبی را از درون تطهیر و پاکسازی نمائیم. پالایش یافتن بواسطۀ بکارگیریِ سامیاما معمولا بسیار لذتبخش است. چراکه وقتی این تمرین در سلسلۀ اعصاب ما بکار مشغول میشود ما از قبل دارای سکوت درونیِ کافی و لازم در جهت یک سامیامایِ تاثیرگذار (و لذتبخش) هستیم. پس در واکنش نسبت به سوتراها، این سرور آگاهی خالص است که از دل سیستم عصبی فوران میکند و به همین خاطر احساس بسیار خوبی ایجاد میشود. درواقع این سرورِ نهفته و خاموش است که در مقادیری عظیم از درون ما به بیرون حرکت میکند. کیفیتی که برای همۀ دیگر تمارین ما و نیز هرکس که در شعاع چند مایلی ماست بهره و منفعت در بردارد.

 

هرچقدر که انسدادها در طول زمان کمتر شوند، اصطکاک ها نیز کمتر شده و با بکارگیریِ سوترای سبکی اینگونه حرکات و جنبش ها از ظرافت و ثبات برخوردار میشوند. در ارتباط با تجارب ایجاد شده با سایر سوتراها نیز چنین روند مشابهی رخ میدهد. (از تجارب زمخت تا تجارب ظریف). سرانجام همۀ این تجارب بسیار ظریف، ملایم و خوشایند میشوند.

 

همچنانکه تمرین سامیاما در طول زمان پیشرفت می یابد هرگونه تجربۀ ایجاد شده، نوعی محصول جانبی خواهد بود که بواسطۀ پالایش سیستم عصبی ایجاد میشود. با گذشت زمان ما از تجارب پیشرفته تری (سیدهی ها یا کرامات) برخوردار می گردیم. تجاربی که تقریبا به همان جذابیت و لذتبخشیِ عشق و مسرت الهی (آخرین مرحلۀ روشن بینی) نخواهند بود. عشق و مسرتی که ما سرانجام بشکلی طبیعی از آن برخوردار شده و هر لحظه پرتوهای آن را به هر جهت از پیرامون خویش گسیل خواهیم داشت.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با تمرین سامیاما به کتاب "سامیاما - پرورش سکون در عمل" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp