AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 145  پرسش و پاسخ - بیش از حد انجام دادن آساناها

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 18 مارس 2004 ساعت 10:54 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من پس از سال ها بی تفاوتی و اتلاف وقت، تمرین یوگا و مراقبه را بطور جدی و خالصانه (حدود یک سال است) شروع کرده ام. در طول کلاس اخیر یوگا، ما در حدود 85 دقیقه مشغول آسانا بوده و سپس قبل از آغاز پرانایاما زمان کوتاهی را به استراحت میپردازیم. در حین استراحت قبلی، من خودم را کاملا بلحاظ احساسی آشفته دیدم و با رعشه هایی که در بدنم ایجاد شده بود امکان صحبت و یا حتی نگاه به دیگران را نداشتم. زمانی که پرانایاما را شروع کردیم، تا حدی از ترس و واهمۀ من کاسته شد. اما این امر چندین روز است که ادامه داشته و من هنوز نیز (بشکلی غیرعادی) دچار تشویش و سردرگمی احساسی هستم. رسیدن به نقطۀ توقف و عدم تداوم در یوگا رنج آور است و من میدانم که باید به این راه ادامه دهم چراکه در مرز عبور از موانع و دستیابی به موفقیت قرار دارم. چنین احساس میکنم که سینه ام شکافته شده و با گشوده شدن آن قلبم آشکار و بی پناه شده است. تجربه ای درست متضاد با سُروری که طلب کرده و انتظار داشتم. هرچند که من بابت مرگ پدرم غمگینم اما بنظر میرسد که این اندوه روحی و قلب جریحه دار مستقیما بواسطۀ تمرین من در یوگا ایجاد شده است. سپاس از همۀ معارف و دانش باطنی که تقدیم داشته اید.

 

پاسخ: ممنون از ارسال این مطلب و به اشتراک گذاری آن.

 

از شنیدن چنین ناملایماتی که برای شما پیش آمده متاسف هستم. بنظر میرسد که شما زیاد از حد تمرین داشته اید. یعنی 85 دقیقه آسانا زمان خیلی زیادی است بخصوص اگر شما بمرور زمان و در یک روند تدریجی چنین روالی از آسانا و تمرین را توسعه نداده باشید. امری که باید بصورت یک برنامۀ منظم و ثباتمندِ روزانه پیشرفت و توسعه حاصل نماید. 

 

اگر فرض کنیم که زیاده روی نکرده باشید، آنگاه احتمالا استراحت کافی و مدت دار در پایان روال آسانای خود نداشته و بجای وانهادگی در میان وضعیت ها و استراحت پایانی، در پایان آساناها بیش از حد زود برخاسته اید و همین موجب شده تا چیزی از تعادل خارج شود. چنین مشکلاتی میتوانند بخاطر نوع ترکیب تمارین شما نیز ایجاد گردند. روش های فیزیکی هاتا یوگا زمانی که بشکل تمرینی مستقل و آنهم بیش از حد انجام شوند بشدت خطرناک خواهند بود. بسیار بهتر است که اینگونه روش ها را در حد اعتدال با تمارین جامع پالایشی یعنی مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای ترکیب کنید. رویکردی که در این دروس اعمال و ارائه شده است. یک راهکار انعطاف پذیر عبارت است از 10 دقیقه آسانا، 10 دقیقه پرانایاما و 20 دقیقه مراقبه و دوبار در روز. این زمان شامل شیوه های تکمیلی مثل کومباکا و سایر تمارینی که بعدها مطرح خواهد شد نمیشود. این مجموعه زمان ها را میتوان کم و زیاد تنظیم کرده و از طریق خودگامی در روالی از برنامۀ انفرادی گنجاند.

 

در هر حال هیچیک از این راهکارها فعلا دردی از شما دوا نمیکند و اینها توصیه هایی برای آیندۀ شماست. فعلا باید خیلی خوب به خود توجه و رسیدگی کنید و تا حد امکان با  عقب نشینی در تمرینات قلب خود را التیام بخشید. اما از تمارین کلاً صرف نظر نکنید. میزان سبُکی از تنفس ستون مهره ای و مراقبه میتواند یاریگر باشد. پیاده روی های آرام و طولانی داشته باشید. (پیاده روی های آرام و آهسته که در محیطی آرامش بخش بمدت روزانه 30 تا 45 دقیقه انجام میشود - مترجم). شما خوب خواهید شد و شاید که در آینده تعادل و میانه روی در تمارین را پیشه کنید. یوگا روش قدرتمندی است و زمانی که در نسبت های صحیح به انجام رسد به خوبی کار میکند. انجام بیش از حد روش های یوگا آن هم در ترکیبی غلط میتواند دردسر آفرین شود. این یعنی پالایش و سرعت بیش از حد. امری که فقط بستگی به نوع آموزش و خودگامی محتاطانه و مطابق با تجارب ایجاد شده دارد. 

 

من برای شما آرزوی بهبودی و ادامۀ پیشرفت در مسیر برگزیدۀ تان را دارم.

 

پرسش: متشکرم از شما برای چنین پاسخ عمیق و اندیشمندانه ای. میپذیرم که من شخص میانه روی نیستم و احتمالا در انجام آساناها زیاده روی کرده ام. بخصوص که این کلاس پر از افراد بسیار پیشرفته و از جمله مربیان حرفه ای یوگا بود. درواقع اشتیاق من برای پیشرفت فراتر از توانایی ها و تجربۀ من بوده است. من از این به بعد با تمرکز روی مراقبه و تنفس ستون مهره ای بدون خود آزاری تمرین کرده و نسبت به خود خشونت روا نخواهم داشت.

 

من نوشته ها و مطالب شما را در زندگی خویش روشنگرانه و مفید یافتم. ممنونم از شما برای به اشتراک گذاری چنین آموزه هایی برای من و دیگران.

 

پاسخ: اشتیاق خوب است و آن (باکتی) سوخت و انگیزه ای برای تمرین محسوب میشود. البته گرایش به زیاده روی را نیز باید مدیریت کرد که نوعی هشدار محسوب میشود. همانطور که شما در این دروس به پیش میروید، خیلی از موقعیت های موجود در پرسش و پاسخ ها را با وضعیت خود مطابق و بسیار آشنا خواهید یافت. خودگامی دارای نکات بکر و ظریف بسیاری در این راستا است. بواسطۀ یک باکتی یا اشتیاقِ پیگیر و همچنین یک خودگامیِ خردمندانه، شما از خطا به دور خواهید بود. آرزوی تداوم موفقیت ها را برای شما دارم.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ خودگامی و ارتباط آن با روال آساناها و نشست تمارین به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp