AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 137  پرسش و پاسخ - اهمیت تمارین یا تجارب؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 10 مارس 2004 ساعت 4:54 بعد از ظهر

 

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من آمادۀ آغاز دوبارۀ مراقبه هستم تا بتوانم احساس قبلی خود را مجددا داشته باشم. مراقبه را قبلا، زمانی که مدرسه میرفتم شروع کردم. همیشه من برای هدفی تکاپو داشته ام که هنوز هم نمیدانم آن چیست؟ مدتی قبل مجددا مراقبه را آغاز کردم. من همیشه در حالت شاواسانا مراقبه میکنم چراکه عنوان شده این آسانا، حالتی است که شما میتوانید در آن بدون فشار و خستگی برای ساعت ها دراز بکشید.

 

حدود پنج سال پیش بود که یک روز، (در مراقبه) نوری را احساس کردم. نمیتوانم توضیح دهم که این چه تجربه ای بود... اما روز بعد همۀ خانواده به من گفتند که دیشب بدنم به هوا برخاسته است. چیزی حدود نیم متر بالاتر از بستر، در حالیکه بدن من نورانی بوده است. از آن روز به بعد، دربارۀ این اتفاق به تحقیق پرداختم و انجام مراقبه را ادامه دادم. این تجربه بعدها نیز به دفعات رخ میداد. تجربه ای که به من احساس بی وزنی داده و حسی عجیب در ناحیۀ چشم سوم ایجاد میکرد. پس از آن بلاخره بدلیل تحصیلات، شغل و ازدواج، مراقبه کنار گذاشته شد. اما هنوز هم پس از سه سال از آن زمان، گاهی رایحۀ گل ها به مشامم میرسد. رایحه ای که نمیتوانم دقیقا تشخیص دهم اما بسیار مطبوع و لذتبخش است. گاهی از درون، نوای زنگ ها را میشنوم و گاهی نیز در لحظه، صوتی مثل هریم (Hreem) درونم طنین انداز میشود. لطفا به من کمک کنید یا حداقل به من بگوئید که به چه نحو باید پیشرفت کنم. چراکه مدت هاست مراقبه نکرده و قصد دارم مجددا آن را آغاز نمایم. 

 

پاسخ: متشکرم از نوشتۀ شما و تجربه ای که به اشتراک گذاشتید. شما میتوانید به ابتدای دروس این سایت مراجعه و از طریق آموزش مراقبه و پرانایاما و سپس حرکت بسمت ترکیب نشست تمارین با تمارین فیزیکی (بانداها، مودراها، آساناها و کومباکا)، گام به گام پیشروی کنید. سوالی، همواره در همۀ ما طنین انداز میشود که "چرا؟". و بکارگیری همین سوال است که موجب افزایش باکتی میشود. یعنی اشتیاق برای حوزۀ الهی. در این دروس آنقدرها در ارتباط با فلسفه و نظریاتِ تئوری مطلب وجود ندارد و تمرکز اصلی بر روی تمارین و مدیریت تجربیات مختلفی است که بعنوان نتیجۀ تمرینات پدیدار میشوند. 

 

تجربیات شما شامل نور درونی، بی وزنی، رایحه های شیرین، اصوات درونی و غیره، همه علائمی مبنی بر پیشرفت و میزان خوبی از پالایش در سیستم عصبی شما است. و البته در نهایت، بزرگترین "علامت"، برخوردار بودن از لذت بی پایانِ الهی است.

 

شما پس از آغاز دوبارۀ تمارین، موفقیت خوبی خواهید داشت. به یاد داشته باشید که علائم و نشانه های پالایش بتنهایی، تمرین محسوب نمیشوند بلکه آنها بیشتر، پیشرفتی هستند که در عملکرد تمارین ایجاد شده است. پس تمرکز بیش از حد و افراطی بر روی هر گونه تجربه اعم از سطح بالا و باشکوه و یا سطح پایین، کمکی به پیشرفت در تمارین و نتایج بعدی آنها نخواهد کرد. چنین توصیه ای در یوگا سوتراهای پاتانجالی نیز دقیقا عنوان شده است. توصیه ای کاربردی و عالی برای هر کس که در جادۀ یوگا از هر نوع تجربه ای برخوردار است.

 

شاواسانا (حالت نعش) وضعیت قدرتمندی است که معمولا در پایانِ یک روال آسانا انجام میشود و همچنین میتواند در پایان نشست تمارین مراقبه، پرانایاما و غیره نیز انجام گیرد. بطور سنتی و بنابر دلایل مختلف، مراقبه در این حالت انجام نمیشود. در این دروس پیشنهادهای ما مبنی بر روش های راحتِ نشست در حین مراقبه ارائه شده است. همچنانکه تمارین در شما پیشرفت می یابند ملاحظه خواهید کرد که چطور نشست شما نیز رشد و تکامل می یابد.

 

اگر اشتیاق شما به مراقبه قدرتمند است، شما حتما زمان لازم برای برپایی روالی از تمرین روزانه را پیدا خواهید کرد. امری که در آغاز فقط 20 تا 30 دقیقه و دوبار در روز زمان خواهد گرفت. مدیریت زمان نیز در این دروس بررسی و تشریح شده است.

 

اگر شما تصمیم دارید که به تمرینات قبل خود بازگردید، و یا مربی و گورویی دارید که در این راه شما را یاری میکند، آنگاه میتوانید این دروس را فقط بعنوان "ایده ای با ارزش برای تحقیق و تفکر" ملاحظه کنید.

 

بنظر میرسد که شما قبلا تا حدی به مرز بهشت نزدیک شده اید. شاید اینک وقت آن رسیده که بیش از پیش بدان نزدیک گردید. من برای شما توفیق کامل در راه سفر به آرمانی که دارید آرزو میکنم.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp