AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 136  پرسش و پاسخ - ویگیان بهایراو تانترا - 112 تکنیک

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 9 مارس 2004 ساعت 0:09 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: با سلام (ناماسته)! در صورت امکان تمریناتی مطابق با قوانین ویگیان بهایراو (Vigyan Bhairav) به من پبیشنهاد دهید.

 

پاسخ: من اساسا از طریق نوشته های اوشو/ راجنیش (کتاب اسرار، شامل 112 تکنیک - Book of Secrets, covering the 112 techniques) با متن ویگیان بهایراو تانترا (Vigyan Bhairav Tantra) آشنایی یافته ام. مجموعه دروسِ تمارین پیشرفتۀ یوگا عملا شامل عصارۀ اصولِ ویگیان بهایراو بوده و مجموعه تمارین موثری را دربر دارد که میتوانند گام به گام با آمادگیِ تمرین گر، همچون بلوک های ساختمانی روی هم سوار شوند. (ویگیان بهایراو تانترا متنی کلیدی در مکتب تریکا، وابسته به شیوائیسم های کشمیر است. متنی که در قالب گفتمان بین شیوا Shiva و همسرش دوی Devi یا شاکتی Shakti نگاشته شده است. این متن بطور مختصر، 112 روش مراقبه یا به اصطلاح تکنیک های تمرکزی را ارائه میدهد. روش های گوناگونی شامل آگاهی بر تنفس، تمرکز بر سوژه های مختلفِ در بدن، تجسم و تصویر سازی، ذکرخوانی، تعمق نسبت به هر یک از حس ها و ... که پیشنیاز اصلی برای موفقیت در هر یک از آنها نیز، در واقع فهم صحیح این مطلب است که کدامین یک از این روش ها برای تمرین گر حکم مناسب ترین را دارد. سال ها پیش، تفاسیر مبسوط اوشو از این متنِ مختصر تحت نام کتاب اسرار به چاپ رسیده است - مترجم).

 

مجموعه دروسی که گذشته از اصول ویگیان بهایراو (و سایر متون و منابعِ یوگا تانترا)، به یکپارچه سازیِ اصول و تمارین ساده، موثر و کارآمد از همۀ سبک های یوگا اعم از، باکتی یوگا، مانترا یوگا، کریا یوگا، راجا یوگا، هاتا یوگا و کوندالینی یوگا و همچنین تلفیق نقطه نظراتِ خوبِ مکتب مسیحیت محافظه کار با این موارد پرداخته است. سیستمی باز و یکپارچه از تمارینی که بطور علمی و اصولی در جهت کاربردی آسان، موثر و تکمیل پذیر طراحی شده اند.

 

من امیدوارم که این مجموعه دروس برای شما مفید واقع شده و در امتداد جاده و آرمان انتخابی خویش به سفر ادامه دهید.

 

(توجه: کتاب اسرار، شامل 112 تکنیک به ترجمۀ محسن خاتمی - 9 جلد - در هندوستان انتشار یافته است - مترجم)

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp