AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 130  پرسش و پاسخ - ارتعاشات در ریشه

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 1 مارس 2004 ساعت 3:07 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من مدتی طولانی است که به انجام آساناها (وضعیت ها) میپردازم. زمانی که آنها را به پایان رسانده و در وضعیت شاواسانا (وضعیت نعش یا وانهادگی Shavasana) قرار میگیرم، گاهی لرزش یا ارتعاش عجیبی را در قسمت زیرینِ اندام جنسی خود حس میکنم. اغلب اوقات میتوانم این وضعیت را با ارادۀ خویش متوقف کنم و گاهی نیز نمیتوانم. من گاهی حتی این ارتعاش را در محل کار خود نیز احساس میکنم. در این موارد بسیار رنج آور میشود. تقریبا غیر قابل کنترل شده و من قادر به توقف آن نیستم. آیا اینگونه تجارب ناشی از فرآیند پاکسازی است یا اینکه مورد اشتباهی در من وجود دارد؟ من فقط آساناهای منظمی را که در طول یک دورۀ هاتا یوگا آموخته ام به انجام میرسانم. همچنین آشوینی مودرا و نولی نیز انجام میدهم. از نقطه نظرات شما سپاسگزارم. 

 

پاسخ: بله این تجارب تماماً بخاطر پالایش و پاکسازی ایجاد میشوند. این یک نوع نشانۀ اولیۀ کوندالینی است. هیچ مورد اشتباهی در شما وجود ندارد. مواردِ خوبی در حال وقوع هستند. اما شاید تا حدی مشکل ساز به پیش روند. در حین پالایش سیستم عصبی، میزانی از درد و رنج و ارتعاشات میتواند حادث شود. امری که بمحضِ تکاپو یافتن کوندالینی، در ناحیۀ عجان یا ریشه متداول است. نشانه هایی که می بایست گذر کرده و رفع شوند. اگر اینگونه نشد، آنگاه قاعدۀ متعارف، عقب نشینیِ مختصر در انجام تمارین است. این روشِ تعادل بخشی، در این دروس، خودگامی نام گرفته است. 

 

مولابندا یا آشوینی (انقباض عضلۀ مقعد) و نولی، برای تحریک انرژی در ناحیه ای که شما ذکر کردید تمارین قدرتمندی بوده و به نوعی در این تجربۀ شما مقصّر محسوب میشوند. بنابراین براحتی تمرین آنها را متوقف کرده تا احتمالاً به تسکین دست یابیید. تجربۀ این مواردِ مشکل ساز امرِ تعجب آوری نیست، چراکه شما اینگونه تمارینِ ویژۀ هاتا یوگا را بدون رعایت پیشنیازِ تمارین جامع به انجام میرسانید.

 

انجام تمارین جامعِ مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای قبل از حرکت بسمت خیزش کوندالینی، بهترین راه برای حفظ فرآیند پالایش در تعادل، و اجتناب از علائم ناخوشایند کوندالینی است. 

 

شاید برای شما زمانی فرا رسیده که باید انجام مراقبۀ عمیق را مدّ نظر قرار دهید. آنگاه پس از آنکه روال خوبی از مراقبه را برپا ساختید، تنفس ستون مهره ای را اضافه کنید. همۀ این دروس را تماماً و مرحله به مرحله میتوانید به پیش روید. بنظر من با رعایت این موارد، دیگر چنین مشکل و تنگنایی در ناحیۀ ریشه نخواهید داشت. شما در واقع از این طریق، قبل از آنکه مشکلی رخ نموده و در بدن پیشرفت کند، آن را کنترل و خنثی میکنید. در سرتاسر همۀ این دروس، دلایل اینکه تمارین جامع پالایشی باید اول انجام بگیرند، ارائه شده است. تمارین هدفمند بیشتر (سبک هاتا)، میتوانند پس از آنکه در تمرینات جامع به خوبی استقرار و ثبات یافتیم اضافه گردند. این بسیار مهم است که تمارین بر طبق روال و خط سیر صحیح انتخاب شده و انجام بگیرند. رعایت این امر میتواند ما را از مصائب و گرفتاری در کوره راه های انرژِی کوندالینی، بسیار محفوظ داشته و در عوض پیشرفت سرعتی و اکستاسیِ بسیار را نصیب ما سازد. 

 

آساناها یا وضعیت ها برای بیشتر مردم و در هر سطحی خوب بوده و برای پرانایاما و مراقبه نیز آمادگی (مهیا شدن) بسیاری ایجاد میکنند. اینکه شما با تمریناتی چون مولاباندا یا آشوینی و نولی کار خود را آغاز کرده اید باید بدانید که برای جذب و تعادل بخشیِ انرژی هایی که در ناحیۀ ریشه تحریک شده و سپس بطور طبیعی از طریق سلسلۀ اعصاب به بالا حرکت میکنند، تمرینات مراقبه و تنفس ستون مهره ای بعنوان پیشنیاز، لازم خواهند بود.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp