AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 14 - مراقبه ، پرسش و پاسخ - اتفاق خاصی نمی افتد

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 18 نوامبر 2003 ساعت 0:56 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

(توجه: پرسش های موجود در دروسِ این سایت تماما بصورت غیر حضوری و در شکل مکتوب از یوگانی سوال شده و پاسخ ها نیز توسط وی بصورت مکتوب ارسال شده است - مترجم).

 
پرسش: ممنون از شما برای دستورالعمل های مراقبه. اگر چه بنظر میرسد روی من کار نمیکند. من مانترا را تکرار می کنم و اتفاق چندانی نمی افتد. غرق در افکار روزانه می شوم و با آگاه شدن از این موضوع همانطور که شما گفتید، به مانترا باز میگردم، و این کار را مدت بیست دقیقه ادامه می دهم. بنظر من این کار خیلی یکنواخت و خسته کننده است. آیا ممکن است که مراقبه برای من مناسب نباشد؟
 
پاسخ: سیستم عصبی ما در جهت تجربۀ سکوتِ سرور انگیز سیم کشی شده است. براستی که ما بدین خاطر آفریده شده ایم. هیچ بشری از این قاعده مستثنی نیست. اگرچه هر سیستم عصبی دارای گرفتگی هایی است که باید رهاسازی و تخلیه شود. ناخالصی هایی که در طول عمرهای ما رویهم انباشته شده و با انسدادی که ایجاد میکنند از تجلی یافتن حالت طبیعی و درون بینی در ما جلوگیری بعمل می آورند. تمارین یوگا در ارتباط با رفع این گرفتگی ها می باشند. یوگا یک فرآیند پاکسازی است. همین پاکسازی است که اتحاد بین طبیعت درونی و بیرونیِ ما را ایجاد میکند. در حین مراقبه، زمان هایی که مانترا را گم کرده و خویش را در برخی افکار دیگر می یابیم، خود نشانه ای از این است که فرآیند دارد کار می کند. در طول روند مراقبه، اینگونه افکار نشانه ای هستند مبنی بر اینکه چیزی در حال آزاد شدن است. ما با به رسمیت شناختن آنها، به مانترا بازگشته و فرآیند را ادامه میدهیم. مهم این است که با مانترا راحت باشیم، نه میخواهیم درگیر تلفظ ذهنیِ واضحِ مانترا شویم. نه درگیر تلفظ غیر واضحِ مانترا. در واقع کلا نمیخواهیم روی مانترا درگیر شویم. فقط می خواهیم که به راحتی با آن باشیم. اگر این عادت راحتی (سادگی و آسانی) را درخود توسعه دهیم، ذهن بطور طبیعی درون سکوتِ خود قرار می گیرد. این فرآیندی طبیعی از ذهن است که در حال تسهیل آن هستیم.
 
تا به حال، همۀ افکارِ آگاهِ ما در جهت رفتن به بیرون و تجلی یافتن در ذهن و دنیای اطراف در حرکت بوده اند. مانترای آی ام برای آن است که ما را به درون و بُعد نامتجلی، به سرچشمۀ افکار، به مبدا وجود، که همان آگاهی خالص و بیکران است، ببرد. اما این امر همیشه در چنین واژه های شکوهمندی تجربه نمی شود و اغلب بصورت از دست دادن مانترا، داشتن لحظه های دلپذیر و وصف ناشدنیِ بدون فکر و بدون مانترا، و بعد دوباره آگاه شدن از افکار و برگشتن به مانترا تجربه می گردد. فرآیند پاکسازی اینگونه به پیش می رود. این یک مراقبۀ تمام عیار است. این عادتی است که میخواهیم هر روز در مراقبه پرورش دهیم. امری که ما را به حوزۀ بیکرانی هدایت می کند. همچنانکه فرآیند پاکسازی ادامه می یابد تجربه های متفاوتی نیز از راه خواهند رسید. اما تجربیات یا فقدان آنها معیاری برای صحت روند مراقبه نیست. این یک روندِ بسیار خاص است و ممکن است که در اوائل، توسعۀ درونی خود را احساس نکنیم. شاید نیز حس کردیم. شما میبینید؟
 
مراقبه به نوعی شبیه حفاری برای یافتن گنج است. حفاریِ خوب، حرکتی در زمین به روشی بسیار خاص است که ما را بسرعت بطرف پایین و مخزن پر از طلا که آنجا منتظر نشسته هدایت کند. خودِ عمل کندن زمین ممکن است شباهتی به مخزن طلا نداشته باشد، با این حال، همین حفاری است که ما را به سوی آن هدایت می کند. خبر خوب دربارۀ مراقبه این است که غالباً در جریان حفاری رگه های کوتاهی از طلا را مشاهده می کنیم، همچنین وقتی که حفاری نمی کنیم و به فعالیتهای روزانه مشغولیم. همچنانکه همه روزه به تمرین مراقبه میپردازیم بتدریج و در طول زمان، تجربۀ ما از طلا روی هم جمع میشود. سرانجام یک روز درمی یابیم که ما خودِ طلا هستیم. مدت زمانی طولانی برای آن ادامه دادیم و دیگر همه چیز عوض شده است. بواسطۀ فرآیند پاکسازیِ درونی، ما در حال تبدیل به چیزی هستیم که در بنیاد هستی آرمیده است و از روز اول دنیا را به شکلی متفاوت خواهیم دید. ما از همان ابتدا، آن بوده ایم. با یوگا، پنجرۀ سیستم عصبی خویش را پاک کرده به توسعۀ ادراکی شفاف می پردازیم که حقیقت نام دارد. این همان کسی است که ما (واقعا) هستیم. راز زندگی در حال پرده برافکندن است. ما آن متعالی هستیم که در بنیاد هر چیز قرار دارد. ما سرورِ جاوِدان هستیم.
 
پس به آن بچسبید. بطور مستمر و پیگیر، آتشِ اشتیاق خویش را برای شناخت حقیقت درون شعله ور کنید. امری که باعث می شود به رفتن ادامه دهید. در طول راه از درونِ خود بازتاب های مثبتی دریافت خواهید کرد. پس به دنبال کردن روند مراقبۀ دوبار در روز و به مدت بیست دقیقه ادامه دهید. هرچقدرکه تجارب در شما به پیش رفته و عمیق تر گردند دیگر نخواهید خواست که شتاب بخشیدن به این توانایی طبیعی که کسب کرده اید یعنی رفتنِ به درون را متوقف کنید. چراکه آن خویشتن خویش شماست که در حال نقاب افکندن است. شما رشدی خود جوش پیدا خواهید کرد. 
 
به موقع، دیگر تمارینِ پیشرفتۀ یوگا را که تا حد بسیاری قدرت مراقبه را افزایش می دهند اضافه خواهیم نمود. اگر شلنگ آب از فشار کافی برای زدودن همۀ آلودگی برخوردار نباشد، گزینه هایی هستند که از طریق آنها می توان  فشار آب را زیادتر کرد.
 
 
استاد در درون شماست.
 
توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه نمایید.
 
 
 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp