AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 119  پرسش و پاسخ - برخی رویکردهای دیگر برای مولاباندا

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 15 فوریۀ 2004 ساعت 11:16 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من هنوز هم با مولاباندا مشکل دارم. نگه داشتن این عضله بشکل منقبض کار بسیار سختی است. گاهی از انقباض آن به شک می افتم و مجبورم آن را قوی تر منقبض کنم. آیا هیچ تمرین واسطی وجود دارد که بتوانم آن را انجام دهم؟ اگر از این تمرین صرف نظر کنم، نمیتوانم امیدِ پیشرفت به مراحل بالاتر را داشته باشم. به همین دلیل تمام تلاش خود را در جهت انجام آن در حین پرانایاما بعمل می آورم. هرچند نمیدانم درست انجام میدهم یا خیر؟!

 

پاسخ: اگر شما در تنفس ستون مهره ای، در حین دم انقباضی ملایم ایجاد کرده و در بازدم، آن را رها سازید، مولاباندا میتواند تا حدی آسان تر شود. آنگاه تنفس برای این انقباض، نوعی راهنما خواهد بود. این روش در واقع آشوینی مودرا نامیده میشود. انقباض و رهایشِ متناوب عضلۀ مقعد. اگر این نیز کار نکرد، آنگاه در حین تنفس ستون مهره ای یک انقباض کوتاه را با رسیدن به قسمت تحتانی امتحان کنید و انقباضی کوتاه را نیز با رسیدن به راس امتحان کنید. در این مورد نیز تنفس نقشی راهنما خواهد داشت. روش دوم دارای انقباضاتی کوتاه بوده و میتواند آسان تر انجام شود. پس از اینکه شما آن را براحتی انجام دادید، آنگاه ممکن است در هر چرخه از تنفس، دو انقباض در راس و دو انقباض در قسمت پایین انجام دهید و سپس با انقباضی ملایم در صعود از ستون فقرات و در بازگشت، بدون انقباض به حرکت ادامه دهید. بعد، همچنانکه در اصلِ این تمرین عنوان شد، شما خواهید توانست تا بشکلی خودکار و با انقباضی ملایم و مداوم آن را به انجام برسانید. مورد دیگری که شما میتوانید انجام دهید، تمارین انقباض است. تمارینی که با ده بار تکرارِ انقباض یا بیشتر و چندین بار در طول روز انجام میشود. امری که فقط بستگی به توسعۀ هماهنگی و تبحر در این روش دارد. آنگاه این شیوه مبدل به طبیعت ثانوی شما میشود. این عضله (اسفنکتر)، یکی از اندام های اکستاسی معنوی ماست. ما بواسطۀ یوگا، اینگونه اندام ها را در هر قسمتی از بدن و حداقل در نقاطی که انتظار داریم اکتشاف میکنیم.

 

همچنانکه انرژی اکستاتیک بطور طبیعی در درون ما به حرکت در می آید، جایی را که ما قصد داریم با مولاباندا یا آشوینی به پایان برسانیم (عضلۀ مقعد)، دارای حرکات خود به خود و ظریف میشود. همچنانکه رسانایی اکستاتیک و درونی در ما پدیدار میشود، این امر بتدریج رشد و تکامل خواهد یافت. همۀ دیگر مودراها و بانداها، بشکلی همزمان و هماهنگ در این تکامل سهیم خواهند بود. سپس این امر شبیه به یک مودرای کلی و خود به خود در بدن خواهد شد، که بشکلی ظریف در هرکجای درون ما به پیش میرود. زمانی که فرآیندها به این مرحله برسند، بیولوژِی جدید معنوی و طبیعی خویش را ادراک خواهیم کرد. با یک لغزش چشم ها بسمت بالا، سرور اکستاتیک را در هرکجای درون خویش حس نموده و سیستم عصبی ما بطور همیشگی و دائم بسمت حالتی عالی از کارکرد، دگرگون خواهد شد.

 

راه خاصی برای بیدارسازی مولاباندا یا آشوینی وجود ندارد. هیچ قاعده و فرمول دقیقی وجود ندارد. فقط آزمایش کنید و ببینید که در مورد شما چه چیزی کار میکند. فقط بدانید قرار است این حرکاتِ ظریف حس خوبی به شما بدهند. ممکن است که خود شما شگردی را بیابیید که من آن را ذکر نکرده باشم و برای شما کار کند و در عین حال نسبت به دیگر روش ها، کمتر باعث حواس پرتی شما گردد. البته، با اضافه کردن سیدهاسانا به هر کدام از ترکیبات مولاباندا یا آشوینی، برای دوره ای کوتاه، امکان سردرگمی و حواس پرتی وجود خواهد داشت. این بخشی جدایی ناپذیر و غیر دلپذیر از این تمرین است. تمرینی که در طی دورۀ گذار خود سرشارِ از لذت گشته و برای همیشه در جهت دلپذیرتر شدن به پیش میرود. تمرینی که نهایتا با پرتو افشانیِ یک لبخند بی پایان الهی از درون ما، آرام میگیرد.   

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای مباحث بیشتر در ارتباط با مولاباندا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp