AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 116  مراقبه - اولین ارتقاء مانترا

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : جمعه 13 فوریه 2004 ساعت 3:18 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

همچنانکه ما به استفاده از مانترای آی ام با این روش خاص ادامه میدهیم، ذهن اجازه می یابد که به سکون رود. ما در حال پاکسازیِ عمیقِ انسدادهای سیستم اعصاب خویش هستیم. به مرور زمان و با پیشرفت پالایش، تجربه در ما هموارتر و عمیق تر میشود. ما سکوت درون بیشتری را تجربه خواهیم کرد. 

 

با خیزش سکوت درونی، در برهه هایی از زمان ما آماده خواهیم بود تا بدون گرفتار شدنِ بیش از حد در سطح بیرونیِ ذهن، تلنگرهای گسترده تری به عمق سیستم عصبی اعمال کنیم. ما برای یک ارتقاء در مانترای خود آماده خواهیم بود.

 

آن را مثل تعویض دنده ها در یک ماشین درنظر بگیرید. یک تعویض دنده و ارتقاء آن بشکل دستی. ما تاکنون با دندۀ یک حرکت میکردیم و سپس در برخی نقاط  برای تعویض دنده به سطحی بالاتر آماده میشویم. امری که ما را قادر میسازد تا با سرعت و سهولت بیشتری حرکت کنیم. چراکه به اندازۀ کافی با دندۀ اول سرعت گرفته ایم. اگر ما خیلی زود به سراغ دندۀ دوم برویم چه اتفاقی می افتد؟ ما به بن بست میرسیم و آنچنان از این کار بهره ای نخواهیم برد چراکه هنوز سرعتی کافی برای این تبادل دنده وجود ندارد. تعویض خیلی زود هنگام فقط یک تقلا و فشار بی حاصل است که کمکی به سرعت گرفتن ما نخواهد کرد.

 

پیش گرفتن ارتقاء در یک مانترا نیز بدین گونه است. اگر ما در مراقبۀ با آی ام به عمقی مناسب و لطیف دست یافته باشیم، میتوانیم دربارۀ حرکت بسمت اولین ارتقاء در مانترا فکر کنیم. امری که میتواند در چندین ماه تا چندین سال پس از آغاز اولین مانترا به انجام برسد. در این مورد هرکسی متفاوت است. این نیز یکی از آن دسته وضعیت هایی است که در آن، خودگامی اهمیت دارد. هیچ عجله ای برای برداشتنِ قدمی سرعتی و زود هنگام در کار نیست. اگر بخواهیم میتوانیم با بکارگیری همان مانترای آی ام نیز سفر مراقبه را کامل کنیم. موضوع فقط این است که در این راه تا چه میزان میخواهیم سرعت بگیریم. اگر زمانِ تبادل دنده فرا برسد ما خواهیم دانست. آنگاه با انجام آن، مرحلۀ گذار بطور معقولانه و هموار، با حداقلِ بدقوارگی، همچون یک تعویض دندۀ نرم و خوب در ماشین، صورت خواهد گرفت. این ارتقاء، هجاها و ارتعاشات صوتی دیگری را به مانترای ما اضافه میکند. امری که یک "ردپای بزرگتر" را در سیستم عصبی ما در حین مراقبه برجای میگذارد. مراقبه از این طریق آرام تر بسمت سکوت حرکت نموده و آهسته تر از سکوت باز میگردد. همین باعث ایجادِ اثری میشود که در طی آن، سرور آگاهی خالصِ بیشتری به سیستم عصبی و هوشیاری ما میچسبد. این همان منفعت ارتقاء است. ارتقاء در مانترا باعث تسریعِ پرورش سکوت درونی میشود. و سکوت درونی در ما از این طریق، غالب تر و استوار تر میگردد. و این "دنده ای عالی" است. 

 

اولین ارتقاء نوعی گسترش در همان مانترای قبلی است. این ارتقاء عبارت است از :

 

شری  شری  آی ام  آی ام = SHREE  SHREE  I AM  I AM = (فایل صوتی مانترا)

 

ما این مانترا را دقیقا مشابه با روشی که در کار با آی ام داشتیم، بکار گرفته و از همان روندِ آسانِ مراقبه ای که در دروس قبل آموزش داده شد تبعیت میکنیم. پس از آنکه به این تغییر دست زدیم، آنگاه از آن به بعد، این مانترای ما خواهد بود.

 

ما بلافاصله متوجه یک تفاوت خواهیم شد. ذهن ما آرام تر بسمت سکون رفته و آرام تر از سکون بیرون خواهد آمد. بطور جالب توجهی، این افتِ سرعتِ حرکتِ هوشیاری بسمت درون و بیرون، منجر به سرعت گیریِ تزریقِ سرور آگاهی خالص به سلسله اعصاب ما میشود. 

 

از طریق آگاهی بر مانترا در حین مراقبه، ما بشکلی اصولی در حال نفوذ به تار و پود ناخودآگاه خویش هستیم. از طریق این مانترا و با چند هجای اضافه تر، تاحدی همزمان، به آسانی و با سرعت بیشتر به پاکسازی انسدادها میپردازیم. با بکارگیریِ یک مانترای "گسترده" تر، ما همچنانکه به درون ناخودآگاه رفته و ازآن باز میگردیم، با هر بار تردّد، ناحیۀ بزرگتری را پوشش داده و انسدادهای بیشتری را پاکسازی میکنیم. مانترایی با هجاهای بیشتر در واقع چنین کاری میکند. اما فقط بعد از آنکه ما با ماندن در سطح اول مانترا (یعنی آی ام) به آماده سازیِ این زمین اقدام کرده باشیم.

 

اگر شما فقط به تازگی مراقبه را آغاز کرده اید، برای توسعۀ عادتی خوب در بکارگیری مانترای آی ام به خود فرصت دهید و قبل از جهیدن به پیش برای اجرای اولین ارتقاء، به توسعۀ لطافت و عمق مناسبِ سکوت درونی خویش اقدام کنید. حداقل چندین ماه این مهم را رعایت کنید. این امری است که میتواند یکی دو سال به طول انجامد. تا قبل از آن باید از طریق مراقبۀ آی ام به حد کافی سیستم عصبی را صاف و زلال سازیم. شاید نیز زمانی طولانی تر. هر یک از ما در راستای گشودگی سیستم اعصاب خویش بسوی بیکران، سفر منحصر بفرد و خط سیر زمانی مربوط به خود را خواهیم داشت. زمانی که به مرز آمادگی رسیدیم، ارتقاءِ مانترا همین جا خواهد بود، بنابر این اجازه دهید زمانِ لازم برای ما سپری شده ... و لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شماست.

 

 

توجه : برای مباحث بیشتر در ارتباط با مراقبۀ به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

 


 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp