AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 110  پرسش و پاسخ – عشقِ رویایی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : جمعه 6 فوریۀ 2004 ساعت 0:49 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: تمارین یوگا چه تاثیری میتوانند روی پایان دادن به احساسِ عشقِ رویایی (Romantic) نسبت به کسی داشته باشند؟

 

پاسخ: اگر این مورد نوعی دلباختگی نامعقول است، باید گذرا باشد. اگر نوعی وابستگی فکری باشد، آنگاه تمارین روزانه که تا به حال شرح دادیم (بویژه مراقبه) بتدریج به شما کمک خواهند کرد که آن را به چیزی بنیادین و تکاملی تر دگرگون کنید. اگر نوعی اعتیاد جنسی است که منجر به تحلیل و عقب نگه داشتن شما شده، به تکنیکهایی که در دروس تانترا ارائه شده است مراجعه کنید.

 

اگر این مورد، عشق خالص به کسی است، من توصیه نمی کنم آن را متوقف کنید. بهتر است که به آن اجازه دهید تا از طریق نشستِ تمارین، باکتی و خدمت عاشقانه به ابعادی الهی گسترش یابد.

 

اگر کسی را که دوست دارید در حال آسیب و صدمه به شما است، به یاد داشته باشید که یک عشقِ واقعی، با خِرَد و قدرت همراه است و می تواند "نه" بگوید.

 

اگر عشق شما یکطرفه است، اجازه دهید که از طریق باکتی تغییر جهت داده و گسترش یابد و به سوی آنهایی که در اطراف شما هستند و بدان نیاز دارند جریان پیدا کند. عشق گسترش یافته، هیچ حدّ و مرزی نمی شناسد و انتظار هیچ بازگشتی را ندارد.

 

هیچ اشکالی در پیش نیست اگر عشقِ رویایی به معاشقۀ الهی گسترش یابد. روشن بینی یک معاشقۀ (Romance) الهیِ درونی و بی پایان است که با عشق، به هرکجا برون ریزی میکند.


استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp