AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
  

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T30  پرسش و پاسخ - واجرولی مودرا

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 3 ژوئن 2004 ساعت 8:45 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من در مورد واجرولی مودرا سوال دارم. مودرایی که منجر به تسلط بر انزالِ معکوس میشود. آیا ممکن است روشن سازید که چطور میتوان این مودرا را تمرین کرد؟ (توضیح اینکه واجرولی در این مجموعه دروس بر سه نوع است: 1) انسدادِ حین انزال: که نوعی واجرولیِ دستی است 2) واجرولی حین انزال: انجام انقباض در حین انزال و ممانعت از خروج مایعات جنسی 3) واجرولیِ طبیعی: مرحله ای پیشرفته که در آن مایع جنسی بشکل مستمر، همیشگی و خودکار در جهت سطوح بالاتر جذب میشود - مترجم).

 

پاسخ: واجرولی مودرا درواقع به داخل کشیدن مایعات جنسی بوده و یکی از آن دسته تمریناتی است که بطور طبیعی با پیشرفت فرد در سیداسانا و تمرینات جنسی تانتریک و در نتیجۀ یکپارچگیِ تمرینات یوگا بوجود می آید. البته این بدین معنا نیست که شما هیچگاه نباید برای توسعۀ واجرولی مودرا تلاش کنید. هرچند که این مودرا، تنها پس از ظهورِِ سکوت درونی و رسانایی اکستاتیک و اسکان یافتن آنها در سیستم عصبی مفید واقع خواهد شد. زمانی که انرژی جنسی، عمیق ترین اثر معنوی را در بدن خلق میکند. روش انسدادِ ارائه شده در این دروس نسخه ای از واجرولی برای "مردانِ ضعیف" است که از همان ابتدا نیز بسیار آسان به اجرا میرسد. همچنانکه سیستم عصبی پالایش و گشوده میشود، روش انسداد، طبیعتا به یک واجرولیِ کامل و عالی خواهد انجامید.

 

پرسش: شما اشاره کردید که با تمرین مداوم سیداسانا، واجرولی بطور طبیعی حادث میشود. آیا واجرولی طبیعی برای شما رخ داده است؟ در واجرولی، تلاش بر این است که مایعات جنسی بسمت مثانه عقب کشیده شوند در حالیکه در واجرولیِ مردانِ ضعیفی که شما توصیف کردید این عصاره ها بلافاصله و بمحض ادرار دور ریز میشوند. بنابراین بدون تعالی و تصعید مایع جنسی بسمت مغز، چه منفعت خاصی میتواند واقعا در واجرولی وجود داشته باشد؟ 

 

من قدری در اجرای واجرولی موفق شده ام. یعنی برای رعایت روش انسداد نیازمندِ فشار به عجان نیستم. وقتی که آشوینی، مولاباندا و اودیانا بطور همزمان و با تنفسی آهسته انجام شوند، اثر مشابهی اعمال میکنند که شبیه فشار به عجان است. اما در هردوی این موارد مایع منی فورا به داخل مثانه ریزش میکند. البته بمحض چنین رخدادی، به تقویت اوجاس (از طریق تغذیه) میپردازم. با این روش ها نهایتا مایع جنسی از مثانه خارج شده و تلف میشود، چگونه میتوان واقعا آنها را تعالی داده و به مغز رساند؟

 

پاسخ: واجرولی صحیح، فقط منوط به حفظ و نگهداری منی در حین انزال نیست. هرچند که این منظور تحت پوششِ فشارِ انسداد به انجام میرسد. با سکوت درونی و رسانایی اکستاتیکِ (کوندالینی) خیزش یافته در سیستم عصبی، یک رهایش مستمر منی در ریشه آغاز شده که مستمراً نیز بسمت بالا، مثانه و فراسوی آن جذب میشود. آنگاه است که معاشقۀ درونی بی وقفه ادامه یافته و توقفی نخواهد داشت. مثانه وظیفۀ والاتری نیز دارد که عبارت از فرآیند تصعید انرژی بسمت سطوح عالیِ نوروبیولوژی است. بیولوژیِ معنوی در جهاز هاضمه نیز رخ داده و پس از آنکه کوندالینی بشکل قابل ملاحظه ای به حرکت افتاد بسیار محسوس میگردد. فرآیندی که در آن هوا، غذا و عصاره های جنسی ترکیب میشوند. فرآیندی که میتواند نهایتا از دستگاه گوارش بسمت مغز صعود کرده و مجددا در شکل نِکتار بسمت جهاز هاضمه سرازیر گردد.

 

بله من، هم از گونه ای واجرولیِ طبیعی و مداوم برخوردارم و هم میزان گسترده ای از آن را در حین انزال بکار میگیرم. اگرچه هنوز در مواقع ضروری و برای کمک به واجرولی از قدری انسداد استفاده میکنم. مهم، جریان انرژی جنسی است که بطور پیوسته و مدام (24 ساعته) در حال صعود است. امری که بواسطۀ انجام روزانه و دراز مدتِ طیف گسترده ای از تمرینات پیشرفتۀ یوگا به بهترین وجه تحریک میشود.

 

هرچقدر که ما اجابت مزاج کرده و روده ها را تخلیه میکنیم، بیولوژیِ معنوی فعالانه در جهاز هاضمه پیشروی کرده و هرچقدر هم که ادرار میکنیم، بیولوژی معنوی در مثانۀ ما پیشروی میکند. پس از آنکه بیولوژی والای معنوی در ما استقرار و ثبات یافت، این کارکردها بسیار قدرتمند و بی زوال میشوند. آنگاه است که در ارتباط با کارکردهایی چون واجرولی، آنقدرها نگرانی وجود نخواهد داشت. درست مثل سیداسانا. مکانیکِ (ساز و کار) تمرینِ واجرولی، بتدریج با کارکردِ مداومِ بیولوژی معنوی عجین میشود و با رسیدن به این مراحل، بطور خودکار و بدون هیچ فکری در مورد آن، به انجام خواهد رسید. آن هنگام است که به عرصۀ سُرورِ اکستاتیک و جوشش عشق الهی راه می یابیم. بدین ترتیب ما بواسطۀ انرژی جنسی که از درون برمیخیزد، فروزان میشویم.

 

بدون شک داشتن یک واجرولیِ طبیعی بسیار بهتر است. چراکه در طی آن جریان بیست و چهار ساعته و ثابتی از عصاره های جنسی بسمت سطوح والاتر سیستم عصبی به حرکت درآمده و بیولوژی عالیتر را تغذیه میکنند. در اینصورت امکان خروج این عصاره ها از طریق ادرار نیز خیلی کم خواهد بود. اما در واجرولیِِ حین ارگاسم و یا انسدادِ حین ارگاسم بدلیل انزال معکوس و بازیافتی، ریزش عظیمی از منی در مثانه ایجاد خواهد شد که عمدتاً نیز با اولین ادرار دفع میگردد. از اینرو دلیل اصلیِ توسعۀ خویشتن داری و یا تمرین جنسی تانتریک (روش عقب کسیدن) همانا تحریک و پرورش رو به بالای انرژی جنسی در دراز مدت است.

 

همۀ این موارد تقریبا با ساز و کاری مشابه برای زنان نیز مصداق دارد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
     


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp