AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T5.2 - تقابل با نیاز مرد برای تخلیه (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 

30 ژانویه 2015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

من مراقبۀ سیستم AYP را حدود دو سال است که انجام میدهم. با 5 تا 6 ماه وقفه که بین آن ایجاد شد. هرچند که 4 ماه آخر را تقریبا منظم بوده ام. روزهای بسیاری است که با توجه به توانم روزی دو بار مراقبه میکنم. من همچنین به انجام تنفس ستون مهره ای در همراهی با مولاباندا، شامباوی و سیداسانا پرداخته و در حین 10 دقیقه تمرینِ تنفس ستون مهره ای زبان را به بالا میغلطانم (کچاری). پس از اتمام 10 دقیقه در حالت سیداسانا (بدون مولاباندا و شامباوی) باقی مانده و با مراقبه ادامه میدهم.

 

نتیجۀ چنین برنامه ای در من لذت بردن از آرامش و شادی در زندگی بوده که بسیار شیرین و مسرت بخش است. شور جنسی به من بازگشته و ...

 

یک سوال دارم. من 45 ساله هستم. از دوران جوانی ..

 

راهنمایی های شما در دو سال اخیر بسیار به پیشرفت من یاری رسانده است.

 

پاسخ: به نظر میرسد که پیشرفت شما در این راه بخوبی در حال انجام است. خوشحالم از اینکه میشنوم مجموعه دروس AYP برای شما مثمر ثمر بوده است.

 

نیاز به تخلیۀ جنسی در همۀ مردان امری طبیعی است که بخصوص در جوانی بیشتر بوده و در سال های دیگر عمر با درجات کمتری خودنمایی میکند. قطعا مراقبه، تمارین یوگا و شیوۀ زندگیِ مرتبط با آنها گزینه هایی هستند که میتوانند این نیاز را تعادل بخشیده و انرژی بیشتری را در جهت تصفیه و تعالی سیستم عصبی و بسمت سطوح بالاتر روانه سازند. امری که در نهایت منجر به ایجاد یک چرخۀ نکتارِ (جریان شهدهایِ) پیشرفته در انسان میشود. اما در عین حال شاید نیاز به تخلیه، کماکان در فرد باقی بماند و این اشکالی ندارد.

 

هرچقدر که ما از انرژی حیاتیِ بیشتری برخوردار باشیم (یوگا این مورد را نیز افزایش میدهد) ممکن است کشش بیشتری برای این سر ریز و تخلیه را احساس کنیم. ما باید بخاطر موجودیت انرژی جنسی بدان احترام گذاشته و در تقابل با آن با ملایمت رفتار نماییم. تجرّدِ اجباری برای اکثر مردان راه حلی قابل دوام و ماندگار نیست و به نوعی منجر به انحرافات رفتاری و سلامت میشود.

 

پس چه باید کرد؟

 

اول از همه آنکه اگر ما هر از گاهی به تخلیۀ میل جنسی بپردازیم امر مصیبت باری نخواهد بود (یک یا دو بار در هفته غیر معقول نیست). بخصوص اگر در تعادل بخشی به انرژی های ما یاری کند. نیازی به گرویدن به تجرّد با ناراحتی و آه و اندوهی همیشگی نیست. استفاده از روش عقب کشیدن منجر به پرورش مقادیر بسیاری از عصاره های حیاتی و کشیده شدن آنها بسمت بالا و سیستم عصبی میشود و اگر هم ما در نهایت به تخلیه بپردازیم، این نوع پرورش از دست نخواهد رفت. اگر ما در حین انزال و تخلیه، انسداد را بکار بگیریم آنگاه اکثر این عصاره ها حفظ و در سیستم (عصبی) باز جذب خواهند شد. هرچقدر که ما در مراقبۀ عمیق و سایر نشست تمارین به تجربۀ بیشتری دست یابیم، این بازجذب و تعالی بواسطۀ هر دو تکنیک عقب کشیدن و انسداد، گسترده و توسعه یافته تر خواهد گردید.

 

 این روش، امری واجب و اجباری نیست. یعنی هیچ چیز در مجموعه آموزه های AYP اجباری نیست. اینها فقط ابزارهایی هستند که میتوانند شما را در مدیریت عصاره های حیاتی با روش هایی یاری دهند که در پیوند و هماهنگی با نشست تمارین روزانه، منجر به توسعۀ تکامل معنوی گردند. شما دارید خیلی خوب عمل میکنید.

 

ممکن است بخواهید درس کامل روش انسداد در بالا  را مرور کنید.

 

ادامه دهید با آرزوی بهترین ها برای شما !   

 

 

استاد در درون شماست. 

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp