AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T5.1 - کارایی و ایمنیِ روش انسداد در تانترا  (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 

ژانویه2015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: ممنونم اگر به این سوال پاسخ دهید. این سوال مرتبط با روش جنسی و تانتریکی است که شما آن را بمثابه "چرخ های کمکی" معرفی کرده و از طریق آن ... من قبل از مطالعۀ دروس شما هرگز آن را تمرین نکرده بودم و (پس از مطالعه) برای آزمایش آن بسیار مشتاق شدم. ابتدا اجازه دهید که ملاحظات خود را در این رابطه به اشتراک بگذارم: ...

 

بنابراین اینجا این سوال مطرح میشود که: در حین استفاده از این تکنیک و پس از آن دقیقا چه اتفاقی برای انرژی رخ میدهد؟

 

پاسخ: خوشحالم از شنیدن نتایج خوبی که تانترا برای شما به ارمغان آورده است. انرژی ای که پرورش می یابد، دربردارندۀ ماده ای می باشد که محفوظ مانده و از دست نرفته است. هرچقدر که این عصاره بطور فزاینده ای تصفیه و پالایش می یابد، دارای چرخه ای با حرکت رو به بالا در نوروبیولوژی معنوی میشود. چنین چرخه ای در گسترۀ نوروبیولوژیِ ظریف ما که در حال پالایش و گشودگی است رخ خواهد نمود و این جایی است که مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای و سایر تمارین دیگرِ AYP وارد میشوند. با مطالعۀ دروس اصلی و تانترا شما درخواهید یافت که خیزش طبیعی انرژی جنسی در نوروبیولوژی، چه نقشی را در ارتباط با سرتاسر فرآیند دگرگونیِ معنوی انسان بازی میکند.

 

من تمارین جنسی تانتریک را بعنوان یک مسیر معنویِ مستقل توصیه نمیکنم. اما اگر آنها با روال روزانه ای از تمارین یوگا ترکیب شوند، هر چیز (در این دو حوزه از تمارین) برای ایجاد نتایج خوب با یکدیگر کار کرده و هماهنگ میشوند.

 

در ارتباط با امنیت تمارین جنسی تانترایی، من این روش ها را حدود 30 سال است که استفاده میکنم (مراقبه را 15 سال قبل از آنها آغاز کردم) و برای حفظ یک سلامت خوب آنها را تا بعد از شصت سالگی خودم نیز ادامه داده ام. (یوگانی نویسندۀ و موسس این سایت متولد 1947 است - مترجم). در ارتباط با برخاستن مشکلاتِ گاه و بیگاه، ناشی از افراط در تمرین و یا موارد مشکلات شخصیِ سلامت که ممکن است بموازات طی طریق ایجاد شوند ضمانتی وجود ندارد. به همین دلیل است که در سیستم تمارین AYP خودگامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما خردمندانه تمارین خود را مطابق با شرایطی که برای ما ایجاد میشود تنظیم میکنیم. آنگاه همیشه میتوانیم کاری انجام دهیم که حرکت رو به پیش ما در مسیر معنوی را تضمین کند. بدین ترتیب از سرعت گرفتن خویش در نزدیکی و مرز پرتگاه های مسیر اجتناب میکنیم. سرعت گرفتن هایی که بدلیل اشتیاق بیش از حد ما در شتاب گرفتن بر روی این مسیر ایجاد میشوند.

 

آرزوی بهترین ها برای شما در این راه. خردمندانه تمرین کنید و لذت ببرید!

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp