AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T18  پرسش و پاسخ - روشن بینی با ارگاسم و بدون آن ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 13 مارس 2004 ساعت 10:25 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: بخشِ پرسش و پاسخ های سایت شما بسیار آموزنده است. از این بابت متشکرم. من یک سوال دارم. برای زنی که هیچگاه تجربۀ جنسی نداشته و اصلا نمیداند که ارگاسم چیست، آیا امکان خیزش کوندالینی وجود دارد؟ دراینصورت بهترین راه این خیزش چه خواهد بود؟ لطفا به سوال من پاسخ دهید. از شما سپاسگذارم.

 

پاسخ: ممنون از سوالی که به اشتراک گذاشتید.

 

ارگاسم یک پیشنیاز برای خیزش کوندالینی یا روشن بینی نیست. حتی برعکس، ارگاسم میتواند برای بسیاری از افراد به مانعی دست و پاگیر مبدل شود. چراکه دلمشغولِ آن شده و نسبت به توسعۀ آن تکاپو میکنند و نتیجۀ چنین مانورهایی درواقع فقدان نیروی حیاتی است که از فعالیت جنسیِ  بیش از حد و غیر تانتریک حاصل میشود. بنابراین شاید شما به نوعی از منافع چنین محرومیتی بهره میبرید، بشرط آنکه انرژی جنسی خود را بطور جدی سرکوب نکرده باشید. چراکه برای نیل به مراحل دوم (اکستاسی) و سومِ (اتحاد الهی) روشن بینی، انرژی جنسی باید بسمت سطوح عالی سیستم اعصاب صعود کند. از دروس اصلی به یاد دارید که مرحلۀ اول روشن بینی عبارت از سکوت درونیِ پایدار یا "شهود" است.

 

بنابراین لازم است که در این راه، نوعی گشودگی برای انرژی جنسی (کوندالینی) رخ نماید. البته یک گشودگی بسمت بالا نه در جهت پایین. همین گشودگی است که زمینه ساز نوعی حیرتِ اکستاتیک میشود که کل بدن را سرشار میسازد. این امر چطور میتواند صورت بگیرد؟ چنین تجربه ای میتواند از طریق انجام مراقبه به تنهایی نیز ایجاد گردد اما مدتی طولانی زمان خواهد برد. مراقبه برای برپاسازیِ مرحلۀ یک روشن بینی بهترین تمرین است. مرحله ای که ما را به سکوت بی تزلزلِ آگاهی خالص و سرورانگیز واصل میسازد. اگر تنفس ستون مهره ای به مراقبه افزوده شود، کل سوشومنا از ریشه تا چشم سوم  با پرانای حیاتی، جانِ تازه خواهد گرفت. امری که بیداری کوندالینی را بمراتب بیش از انجام تنهای مراقبه تحریک میسازد. بدین ترتیب کوندالینی درواقع پرانایی است که در عصب نخاعی بیدارسازی شده و در سرتاسر سلسلۀ اعصاب جاری میشود. پرانایی که از ذخیره گاهی بیکرانِ خود در ناحیۀ لگن خاصره طلوع کرده و برمیخیزد. برای سرعت بخشیدن بیشتر به این خیزش پرانا، میتوان تمارین فیزیکی هدفمندی را (در همراهی با کومباکا یا حبس تنفّس) به تنفس ستون مهره ای افزود. مجموعه تمارینی که بطور گسترده در دروس اصلیِ سایت تشریح شده است. ضمن اینکه سیدهاسانا نیز نوعی نشست تانتریک و تمرینی است که مستقیم ترین تحریک را بر جریانات پرانای لگنی اعمال میکند.

 

بنابراین شما میتوانید تمامی این فرآیندها را بدون داشتن فعالیت جنسی بیرونی و ارگاسم صورت دهید. هرچند ممکن است با پیشرفتِ شما در تمارین یوگا، حس های جدید و عجیبی در ناحیۀ لگن و بسمت بالا ایجاد شود. امری که اجتناب ناپذیر است. زمانی که احساس کردید عشق قدرتمندی در وجود شما ظهور کرده است میتوانید آن را بجای جاری نمودن در عرصه های جنسی بسمت آرمان معنوی خویش هدایت کرده و باکتی خود را برای انجام تمارین دوچندان کنید. شما میتوانید یک رابطۀ عاشقانۀ آتشین و مهار ناپذیر با خداوند داشته باشید و اگر چنین احوالاتی اولویت شما بشمار میرود همۀ مسیر این راه را مجرّد باقی بمانید. راهی که بسیاری از یوگی ها و یوگینی های بزرگ تاریخ در آن ورود یافته اند.

 

اینکه شما چه میزان از تمارین را اتخاذ کرده و در آن به پیش میروید بستگی به تمایلات شما دارد. شاید تحریک مستقیم سیدهاسانا برای شما لازم نباشد. شاید شما متمایل به انجام برخی تمارین هدفمند دیگر نیز نباشید. در اینصورت هیچ اشکالی بر شما وارد نیست. از طریق انجام مراقبه و تنفس ستون مهره ای به تنهایی کل فرآیند اصلی میتواند برای شما انجام بگیرد. حتی انجام فقط مراقبه نیز میتواند ما را در دراز مدت و فواصلی طولانی به مقصود نایل سازد. این بستگی به شما خواهد داشت. اینکه با چه سرعتی قصد دارید چنین مسیری را پیموده و چه میزان انرژی اکستاتیک را میخواهید بسمت سلسلۀ اعصاب خویش روانه کنید. افتادن در طریق خیزش سرعتی کوندالینی کار هر کس نیست و میتواند منجر به یک زندگی نسبتاً دیوانه وار گردد. پیشروی آسان و آهسته شاید برای برخی بهتر باشد. ما در این جاده همیشه از یک انتخاب برخوردار نیستیم. کوندالینی میتواند با حرکت خویش، ذهن را توسعه بخشد. زمانی که کوندالینی فرآیند خیزش و توسعه را در پیش میگیرد ما به جبهه ای از مشارکت و همکاری (با آن) ورود می یابییم.

 

بدون اهمیت به انواع تجارب درونی که ممکن است حادث شوند، هرکسی آزاد است تا در تمارین پیشرفتۀ یوگا با سرعت دلخواه و مناسب خویش به پیش رود. امری که همۀ این تمارین و از جمله روش های جنسی تانتریک را دربر میگیرد. مهمترین نکته آن است که ما بر قابلیت های طبیعی و ذاتی سیستم عصبی خود اشراف داشته و در پی آن برای تحریک اینگونه توانایی ها به انتخاب هرگونه روشی اقدام نمائیم. روش هایی که احساس کنیم برای ما مناسب تر خواهند بود. حتی عدم پذیرش تمارین این سایت و حضور در تمارین و آموزه هایی دیگر نیز رویهمرفته اشکالی ندارد. در اینگونه موارد همۀ این مجموعه دروس را بعنوان "ایده ای برای تحقیق و تفحث" ملاحظه کنید.

 

نگران نباشید. فعال بودن بلحاظ جنسی نقطه ضعف محسوب نمیشود. شما میتوانید آن را به روش خود انجام دهید. این انتخاب های شماست که نحوۀ سفر به خانه و موطن اصلی را تعیین میکند. همانطور که شما به اکتشاف روش های متنوعی که سیستم اعصاب شما را به گشودگی و پالایش وادار میسازند میپردازید، سطح تعادل خویش در تمارین را نیز درخواهید یافت.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp