AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T15  پرسش و پاسخ - دگرگونیِ لذات شهوانی 

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 6 مارس 2004 ساعت 4:12 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: (پرسشگر یک زن است). من آدمی هستم که همواره و به راحتی گرفتار فساد و لغزش شده و به خود این اجازه را داده ام که با ارتکابِ انواع فعالیت های آسیب زا، رشد درونی خویش را متوقف کنم. قبل از آنکه خواندن نوشته های ارسالی شما را آغاز کنم، نه مرجعی جهت مطالعه داشتم و نه طرحی که باعث حل و فصل شدنِ مشکل اساسی و لاینحل من شود. میبایست آموزگار درونی خویش را بیدار کرده و پاسخ بسیاری از سوالاتم را به آسانی میگرفتم... اما این همان سخت ترین بخش ماجرا بود، چراکه من در گذشته از استثمار جنسی خود لذت میبردم و اساساً بواسطۀ اینگونه فعالیت ها، ندای درونی خویش را نادیده گرفته بودم. ضعف و سستی در من، قوی تر از اشتیاق من برای حرکتِ رو به پیش بود. اما میفهمم که در این مورد هیچ محکومیتی وجود ندارد. من با اراده ای آزاد و با کمال میل بجای لذات عالیترِ وادی عشق به انتخاب لذات شهوانی دست زده بودم. باید اینها را میگفتم و مجددا از شما تشکر میکنم. از وقتی تمریناتی را که به اشتراک گذاشته اید آغاز کرده ام، قادرم تغییری را در تجلّی و شکوفایی خویش ببینم. عشقی حقیقی و معنوی آغاز شده است که من فکر میکنم شما آن را انرژی اکستاتیک نام نهاده اید. انرژی که از پایۀ ستون فقرات بسمت مراکز قلب و گلو صعود کرده و در تمام بدنم گسترش می یابد. چه توصیه ای میتوانید برای افراد بسیار وابسته به لذت شهوانی (جنسی) داشته باشید؟

 

پاسخ: ما میدانیم، که لذات شهوانی شدید اما کوتاه و گذرا هستند. حرکت بسمت جنبۀ ظریف و معنوی تری از رابطۀ جنسی مستلزم پرورش تغییراتی است که در طی مدت های طولانی و بتدریج در سیستم عصبی ایجاد میشود.

 

شاید رعایت روش های نزدیکی تانترایی در ابتدای کار و از طریق یک شریک (جنسی) کار سختی باشد. شما، بی اختیار میخواهید بذر مردانۀ (منی) شریک خود را از آن خود ساخته و ارضاء شوید. امری که مستلزم ارتباط یافتن با جسم و اعضای جنس مخالف است. نوعی نیاز ناخودآگاه به استثمار جنسی یا مورد استثمار قرار گرفتن. تمارین یوگا نهایتاً ریشۀ اینگونه تاثیرات کارمیک را هدف قرار داده و ذوب میکند. این همان نیل به شفای جنسی است که در دروس اخیر عنوان شد.

 

در مواردیکه کار با شریک در رابطۀ جنسی تانتریک بدلیل عاداتِ شهوانی قدرتمند، به سختی انجام میشود، شاید بد نیست که مدتی تنها بوده و نسبت به برپایی روال خوبی از تمارین شاخۀ "دست راست" اقدام کنید. تمریناتی شامل، مراقبه، تنفس ستون مهره ای، مولاباندا، سیدهاسانا و غیره. این کار میتواند تحریک خوبی برای انرژی جنسی ایجاد نموده و نیل به اتحاد (قطب های درونی) در نشست تمارین را تسهیل سازد. خود ارضایی انفرادی نیز اگر از قبل بدان تمایل داشته اید میتواند در این موارد و در شکل تانترایی آن مورد کاوش و امتحان قرار گیرد. در این مورد، زمانی که شما خود ارضایی میکنید، ببینید آیا میتوانید با استفاده از شکل انفرادیِ روش عقب کشیدن (وقفه) به توسعۀ عادتِ پایداری در برابر ارگاسم بپردازید. با این همه، زمانی فرا میرسد که اشتیاق شما برای لذت شهوانی درخشش خود را از دست خواهد داد. چراکه لذات ظریف درونی بیش از پیش پدیدار میشوند. لذاتی بسیار ارضاء کننده که نه فقط در لحظۀ تمرین جلوه میکنند بلکه در تمام روز و شب نیز تداوم می یابند. 

 

یک شور جنسیِ (Libido، شَهَق یا هوس جنسی) قوی، حقیقتاً مزیّت بزرگی برای تمارین معنوی بشمار میرود. بشرط آنکه شما بتوانید تمارین تحریک کننده (انرژی جنسی در جهت بالا) را بشکلی منظم و برنامه ریزی شده انجام دهید. این واقعا کلید اصلی و همان عشق و شورمندی به یک هدف است. زمانی که شما در حین نزدیکی بتوانید بدون سوق یافتنِ به نقطۀ اوج (لذت جنسی)، فقط به تحریک بپردازید، آنگاه خواهید دانست که در حال پیشرفت هستید. امری که زمان می برد. سیدهاسانا تمرین بزرگی است چراکه همان تاثیر و نتیجۀ نزدیکی تانترایی را دارد. یعنی به پرورش حالتی میپردازد که در آن انرژی جنسی بطور مداوم (بسمت مراکز بالاتر) تحریک میشود. با این تفاوت که در این حالت چشمداشتی برای رسیدن به ارگاسم نیز وجود نخواهد داشت. "توسن وحشی" سیدهاسانا نهایتا آرام خواهد گرفت. آنگاه است که شما سرور اکستاتیکی را که در همۀ وجودتان به بالا و پایین میچکد درخواهید یافت. در اینصورت لذات شهوانی چیز کوچکی بنظر رسیده و در اثنای تحریک جنسیِ یوگیانه (در تمارین) و همچنین فعالیتِ مرتب روزانه، از درون آگاهی خواهند لغزید.

 

بتدریج شما آغاز به نظارۀ مردان بطریقی متفاوت خواهید نمود. در این مراحل است که شما در صورت تمایل و انتخاب قادرید روش های تانترا را بشکل موفقیت آمیزی با شریک خود بکار بگیرید. بدون آنکه در این نزدیکی استثمار کنید یا مورد استثمار قرار بگیرید. اگر هنوز در رابطۀ جنسی یکی از این حالات حکمفرماست، پس باید از طریق تمارین شاخۀ "دست راست" بیشتر روی خود کار کنید تا بتوانید با عشق سرشارِ الهی کسی را به بستر خویش دعوت کنید. عشقی که در بستر، بیش از خودتان برای او نثار شود. و البته این امر رخ خواهد داد اگر شما در تمارین، پافشاری و مداومت نمائید. شما بدین ترتیب مردانِ با کیفیت معنوی والاتر را نیز به خود جذب کرده و یا شاید با یک شریک، کلاً به فراسوی سکس حرکت خواهید نمود. همۀ اینها بستگی به تمایلات شما دارد. همۀ اینها بستگی دارد به اینکه باکتی (اشتیاق الهی)، شما را به کجا رهنمون میسازد.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp