AYP persian - باستریکایِ نخاعی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 171 پرانایاما باستریکایِ ستون مهره ای (نخاعی) - فشارِ آب برای زدودن کارماها

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 20 آوریل 2004 ساعت 1:11 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

حال ما به آموزش یک تمرین پرانایامای جدید و قدرتمند خواهیم پرداخت که باستریکای ستون مهره ای نامیده میشود. "باستریکا" (Bastrika) بمعنای "دم آهنگری" است. تنفسی سریع مثل نفس نفس زدن یک سگ که فقط با دیافراگم (تنفس شکمی) و ترجیحا از طریق بینی انجام میشود. اگر این تمرین از طریق بینی خیلی سخت شد میتواند ضرورتا با دهان انجام گیرد. (این تمرین از طریق دم و بازدم های متوالی و شلیک وار انجام میشود. دم و بازدم هایی که کاملا زمان یکسان دارند - مترجم).

 

باستریکا در این دروس با تعقیب سریعِ عصب نخاعی، بین عجان (ریشه) و نقطۀ میانی ابروها (چشم سوم) انجام میشود. درست مثل روند تعقیب طبیعی این عصب در تنفس ستون مهره ای، فقط کمی سریعتر. جنبۀ ستون مهره ای بودنِ پرانایامایِ باستریکا، قدرت آن را تا حد زیادی افزایش داده و همزمان تعادل بین قطب های الهیِ درونی در بدن را فراهم میسازد. باستریکای ستون مهره ای کل سیستم اعصاب را با مقادیر عظیمی از پرانایِ پاکساز، شارژ کرده و تعادل میبخشد. 

 

این تمرینی عالی برای پاکسازیِ انسدادهای سرسخت کارمیک در سرتاسر سیستم عصبی است. امری که با گسیل ضربانِ پرانیکِ قدرتمند به بالا و پایین در درون عصب نخاعی و طنین انداختن آن در هر عصب بدن به انجام میرسد.

 

مثل هر تمرین دیگر، برخی پیشنیازها و ملاحظات باید رعایت شوند که آنها را در زیر عنوان میکنیم.

 

اول اینکه باستریکای ستون مهره ای به تنهایی یک نوشدارو و تمرینی بسیار خوب نیست. این تمرین تنها زمانی خوب کار خواهد کرد که تمرینات پیشنیاز آن به حد کافی و با ثبات و برای مدتها انجام گرفته باشند. بخصوص مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای. باستریکای نخاعی (ستون مهره ای) بین این دو تمرین و در حین یک نشست انجام میشود. پس عالی ترین اثرات آن زمانی کشف میشود که در همراهی با تمرینات پایه، یعنی مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای انجام شود.

 

دوم اینکه اگر شما از هرگونه عارضۀ سلامت برخوردارید که میتواند بواسطۀ این سبک از نفس زدن های گسترش یافته، تشدید گردد، لطفا از انجام آن خودداری کنید. اگر شک دارید، ابتدا با پزشک خود به بررسی بپردازید.

 

 

سوم اینکه تحت شرایط معینی باستریکای نخاعی میتواند یک انسداد درونی را تشدید کند که البته بدیهی است پس از مدت زمانی تعادل لازم برقرار میشود. این تمرین در اغلب موارد، انسدادها را بدون تشدید یافتگی از میان برمیدارد که در اینصورت حتی میتواند توفنده تر به انجام برسد. شما فقط با امتحان باستریکای نخاعی است که درخواهید یافت، سیستم عصبی شما به چه نحو به آن پاسخ میدهد. به همین دلیل خوب است که این تمرین را به آهستگی شروع کره و با احتیاط به خودگامی در آن پرداخت. به یاد داشته باشید که با تمرین باستریکای ستون مهره ای میتواند واکنش های تاخیری ایجاد شود. یعنی شما همۀ اثرات آن را فورا احساس نخواهید کرد.

 

باستریکای ستون مهره ای زمانی مفیدترین نتایج را خواهد داشت که سرتاسرِ زمین سیستم عصبی از قبل با مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهر ه ای پاکسازی شده باشد. آنگاه این تمرین میتواند به پایان دادن کارِ خروج انسدادهایِ سرسخت و ماندگارِ کارمیک یاری رساند. بدین ترتیب، این تمرین بمثابه یک فشار آب برای زدودن انسدادهای زمختی است که از قبل بواسطۀ مراقبه (مدیتیشن) و تنفس ستون مهره ای سست شده اند.

 

همانطور که ذکر شد، "باستریکا" بمعنای "دم آهنگری" است. من آن را "تنفس سگ مانند" می نامم که اشاره به رویکرد تنفس سریعی دارد که به نوعی ملایم تر و پایدار تر از تنفس شدیدی است که پس از یک فعالیت ورزشی ایجاد میشود. هرچند که نفس زدن سگ نیز میتواند کاملا شدید و قدرتمند باشد. تنفسی که گاه بسیار شدت و قدرت میگیرد. این تنفس شامل مجموعۀ متوالی از نفس های کوتاه و کم عمق است که فقط با استفاده از دیافراگم انجام شده و در مدت زمان اختصاص یافته ادامه می یابد. در این تمرین نیز، آگاهی ما در همراهی با تنفس و در طول عصب نخاعی (بین ریشه و چشم سوم) بالا و پایین میرود. بکارگیری صحیح این تمرین مدتی زمان خواهد برد. مانند همۀ تمرینات، باستریکای ستون مهر ه ای نیز در ابتدا کمی "ناشیانه" انجام خواهد شد. شما درخواهید یافت که برای حفظ توجهی که بسرعت در همراهی با تنفس بالا و پایین میشود مدتی تمرین لازم است. همچنین ممکن است در طول این تمرین و مجموعه متوالی تنفس های سریع آن، ریه ها بتدریج بسمت خالی تر شدن و یا پرتر شدن گرایش یابند. این "گرایش" طبیعی است و درصورت لزوم در حین یک نشست باستریکای ستون مهره ای و برای جبران چنین "تمایلی" چندین بار پر و خالی کردن ریه ها اشکالی ندارد. اگر نیز این تمایل وجود نداشت که خیلی خوب است. در اینصورت فقط با باستریکای ستون مهره ای و در مدت زمان اختصاص یافته به پیش روید.

 

توصیه میشود که در آغاز، این تمرین را به مدت دو دقیقه و درست پیش از مراقبه و پس از تنفس ستون مهره ای و هر نوع پرانایامایی که در پیِ آن مشغولید (یونی مودرا کومباکا یا چین پمپ) انجام دهید. در همان وضعیت های سیداسانا، شامباوی، مولاباندا، کچاری و غیره این تمرین را انجام دهید. در حین باستریکای ستون مهره ای نوعی اودیانا باندای ملایم (درون کشیدن عضلات شکمی) نیز میتواند انجام گیرد. همانطور که شما در این تمرین احساس حرکت و جولان انرژی میکنید، بدن شما بطور غریزی خواهد دانست که چه کار کند و همۀ این مجموعه فنون و حرکات ظریف در اتصال با یکدیگر تعالی خواهند یافت. پس از آنکه در باستریکای ستون مهره ای جا افتادید، این تمرین با همۀ اجزاء یوگیانۀ خود برای شما کاملا طبیعی خواهد شد. تمرینی که بسیار لذتبخش بوده و نتایج اکستاتیک و ماندگاری را حتی در فعالیت های ما به جا خواهد گذاشت. این تمرین سهم بسزا و پایداری در روشن بینی ما خواهد داشت. وقتی که اینگونه انسدادهای کارمیک از میان بروند، خوبی پدیدار میشود و نور درونی ما بوضوح درخشیده و نشر خواهد یافت.

 

با استقرار راحت در دو دقیقه تمرین، پس از یکی دو هفته میتوان زمان آن را به سه دقیقه و در صورت تمایل نهایتا به پنج دقیقه رساند. باستریکای ستون مهره ای در مقادیر (دوزها یا زمان های) بالاتر بسیار قدرتمند میشود. پس همچنانکه تجربۀ شما در این تمرین ارتقاء و پیشرفت می یابد این نکته را به یاد داشته باشید. بخصوص اینکه اثرات این تمرین بشکلی تاخیری نمایان خواهند شد. 

 

شما درخواهید یافت که باستریکای ستون مهره ای برای عمیق شدن در مراقبۀ شما یاریگر خواهد بود. با انجام چندین نوبت از این تمرین قبل از مراقبه، مقادیر بسیاری از انسدادها و گرفتگی ها سست شده و سپس فرآیندِ مراقبۀ عمیق در جهت ارتقاء سکوت درونی و پالایش جامعِ سیستم عصبی سریع تر و هموار تر به پیش خواهد رفت.

 

باستریکای ستون مهره ای با سرعت بخشیدن به سرتاسر فرآیند پالایش، کل سلسلۀ اعصاب را بطور فوق العاده ای لینت داده و پرورش میدهد. اطمینان یابیید که در این تمرین و همۀ تمرینات، خودگامی را بکار گرفته اید. همیشه با تمارین خود بنحوی گام بردارید که نتایج پالایشی آنها در سیستم عصبی از محدودۀ راحت و دلپذیر شما تجاوز نکند. در باستریکای ستون مهره ای زمان اختصاص یافته را حفظ نموده و تعادل مختصِ خویش را در روال تمرینات روزانه بیابیید.

 

در چند هفتۀ آتی، ما به تنوعات تمرین باستریکای ستون مهره ای نگاهی خواهیم داشت که میتوانند در جهت پاکسازیِ هدفمند ترِ کارماها بکار گرفته شوند.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp