AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 30  مراقبه ، پرسش و پاسخ   - رژیم غذایی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 4 دسامبر 2003 ساعت 4:25 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: اگر من یک گیاهخوار شوم، مراقبه بهتر انجام خواهد شد؟

 

پاسخ: بله، اما اگر فقط شما به شکلی طبیعی چنین تمایلی پیدا کرده اید. رژیم های غذاییِ اجباری معمولاً بهترین رژیم ها نیستند، چراکه آنها باعث استرس و خود داوری شده و بدن شما در اولین فرصتی که پیدا کند سریعاً به رژیم غذایی قبلی باز می گردد. به همین دلیل است که برنامه های رژیمیِ سخت گیرانه به ندرت در دراز مدت نتیجه می دهند. تمایل به این امر باید از درون بیاید. (توجه داشته باشید که تغییرات ناگهانی و مستقیم در رژیم غذایی و گیاهخواری های یکباره و مطلق میتواند تاثیراتی مخرب بر احوالات ذهنی و جسمی بخصوص برای سرد مِزاجان اعمال نماید – مترجم).

 

اگر شما بطور مرتب مراقبه کنید، این امر را درخواهید یافت. زمانی فرا می رسد که شما به سمت یک رژیم غذایی سبک تر و مغذی تر کشیده خواهید شد. اولویت های شما بطور طبیعی تغییر خواهند کرد. با آن پیش بروید. بدن می داند برای حفظ فرآیند پالایشی که در اثر مراقبه پرورده می شود به چه چیز نیاز دارد. همچنانکه سرورِ آگاهی خالص بر می خیزد، عادات غذا خوردن نیز مطابق با آن تغییر خواهند کرد.

 

 

 

"سبک و مغذی" توصیفی است در ارتباط با همۀ توضیحاتِ رژیم غذایی که شما اینجا و در این دروس ملاحظه خواهید کرد. "سبک" برای یاری رساندن به پاکسازیِ آسانِ سیستم اعصاب توسط تمرینات پیشرفتۀ یوگا و "مغذی" برای آن که به بدن کمک کند تا در سلامت خوبی باشد. غذاهای خیلی سبک معمولاً مقوی نیستند و غذاهای خیلی مقوی هم غالباً سبک نیستند. تعادل، شرط و کلیدِ اصلی است و مراقبۀ مرتب، ما را در شکلی طبیعی بدان جهت هدایت خواهد نمود. یک اشتغال ذهنی مداوم به رژیم غذایی کمکی به مراقبه نمی کند. بنابر این آسان بگیرید و فقط دوبار در روز مراقبه کنید. اگر شما این کار را انجام دهید، رژیم غذایی از خودش مراقبت خواهد نمود.
 
 
(ارجحیت اول در این دروس از همان آغاز، تمرکز یافتن بر تمریناتی است که برای آگاهیِ ما بیشترین نتیجه را به ارمغان بیاورند و به همین ترتیب نیز بیشترین زمان به اینگونه تمارین اختصاص یافته است. با توجه به چنین اولویتی است که این مجموعه دروس با مراقبۀ عمیق آغاز شده و آنگاه بسمت تنفس ستون مهره ای، مودراها، بانداها و سیداسانا و غیره به پیش رفته است. با استفاده از این نوع رویکرد در اولویت بندی است که برخی مواردِ معمول در یوگا نقش فرعی و دوم را بازی خواهند کرد. حتی یاما ها و نیاما ها که عبارت از دستورالعمل ها و کدهای رفتاری هستند، همچنین رژیم غذایی و روش های ویژۀ پاکسازیِ بدنی (شات کارماها) فعلا به کنار نهاده شده اند. چراکه ما میدانیم با مراقبه و تنفس ستون مهره ای همۀ این موارد بواسطۀ شبکۀ متصل و یکپارچۀ شاخه های یوگا به وقت خود از راه خواهند رسید. همۀ این روش ها که در اولویت فرعی قرار دارند بصورت گرایشات "خود به خود (اختیاری)" رخ خواهند نمود. آنگاه است که ما میتوانیم آنها را با کسب بیشترین بهرۀ معنوی و با بلوغ کامل در شکلی طبیعی به اجرا برسانیم. در غیر اینصورت رعایت اینگونه راهکارهای غیر اصلی بصورت اجباری و نابالغ، بهرۀ معنوی چندانی در بر نخواهد داشت - نقل قول از درس 135).
 
(در ارتباط با راهبردهای یوگانی دربارۀ رژیم غذایی بر اساس مزاج ها به قسمت آیورودا مراجعه نمائید - مترجم).
 

نکته: بعدها در این دروس (درس 69#) رژیم غذایی از منظر یاری رسانی به تثبیت انرژی های نامتعادل درونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" و در ارتباط با رژیم غذایی در یوگا به کتاب "رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" مراجعه نمایید.

 

بعدی | قبلی

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp