AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

 T5.4 - رام کردنِ اژدهای انرژی جنسی در مرد (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید) 

 

10 می 2015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: دوست دارم بهترین ابزارهایی که باعث احیاء و ساماندهی انرژی های من برای فرآیند خودشناسی میشوند را بشناسم... من این تکنیک را ابزاری فوق العاده قدرتمند میبینم. روشی که پتانسیل آن را دارد تا ما را در راستای فرآیندهای روشن بینی حرکت و پیشرفت دهد. نظر شما در این مورد چیست؟

 

پاسخ: مهار اژدهای انرژی جنسی در مرد نوعی چالش (مخاطره) بخصوص برای مردان جوان است. هرچند که شدنی است. پرورش حالت پیش از ارگاسم (عقب کشیدن) و انسداد میتواند در راستای  انرژی، کمک بزرگی برای بیداری معنوی باشد. توصیه میشود که مجموعه دروس تانترای AYP را از ابتدا مرور کنید.

 

میتوانید مستقیم درس انسداد (T5) را نیز ملاحظه کنید. تکنیکی که ما را قادر میسازد تا علاوه بر ارضاء خاطر و تخلیه با حداقل دور ریزِ پرانیک و فقدان انرژی مواجه گردیم. بدین ترتیب ارگاسم در مرد شبیه ارگاسم زنانه میشود که طی آن حداکثر انرژی باقی و محفوظ می ماند. این امر میتواند چه در همراهی با پرورش پیش ارگاسمیک (روش عقب کشیدن) و چه بدون آن انجام گیرد که البته ترجیح در همراهی این دو تکنیک است. مسلما توسعۀ مهارتِ لازم در این روش ها و انسجام انرژی های ما بواسطۀ خیزش رسانایی اکستاتیک، زمان خواهد برد.  

 

درصورتیکه مراقبۀ عمیق روزانه و تنفس ستون مهره ای در تصویر حضور داشته باشند این روند بسیار آسان تر میگردد. در حقیقت تمرینات جنسی تانتریک بدون آنها خیلی موثر نخواهند بود. همچنین افزودن تدریجیِ مولاباندا، شامباوی و سیداسانا به نشست تمارین میتواند در استحاله و دگرگونیِ انرژی جنسی از شکل شهوانی (Erotic) به اکستاتیک (Ecstatic) بسیار یاریگر باشد. اما من اتخاذ همۀ این روش ها و تکنیک ها را بطور یک باره  توصیه نمیکنم. هر زمان یک گام بردارید.

 

آرزوی بهترین ها !

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp